bober

Witaj na stronie Fizyka z Pasja, autorstwa Leszka Bobera. Tu znajdziesz materiały takie jak wzory, prawa i zasady fizyki (np. kinematyka, prawo Archimedesaprawo Kirchhoffa czy prawo Ohma), scenariusze lekcji oraz modelowe rozwiązania zadań z fizyki.

Leszek Bober zaprasza na leszekbober.pl


Bober – znaczenia

  1. Regionalna nazwa bobu
  2. Nazwisko

Bober – odmiana nazwiska

Wiele osób zastanawia się w jaki sposób odmieniamy nazwiska zakończone na -er. Pewne wskazówki możemy znaleźć w poradni językowej PWN.

“Nazwiska Brągiel, Skupień i Bober mogą być odmieniane dwojako, zależy to m.in. od przyjętego w danym środowisku zwyczaju, ale ze wskazaniem na formy z zachowaniem e, tzn. Brągiela, Skupienia, Bobera. Zasady odmiany podobnych nazwisk podaje Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN w hasłach problemowych” – prof. Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

“W odmianie nazwisk na -er rzadko dochodzi do wymiany e na segment zerowy, nieliczne ogólnie znane przykłady to Luter i Szuster (por. Lutra, Szustra). Dużo częściej ezachowuje się we wszystkich formach odmiany, np. WeberWebera, KromerKromera.” – prof. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Bober – odmiana przez przypadki

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik Bober Boberowie / Bobrowie
dopełniacz Bobera / Bobra Boberów / Bobrów
celownik Boberowi / Bobrowi Boberom / Bobrom
biernik Bobera / Bobra Boberów / Bobrów
narzędnik Boberem / Bobrem Boberami / Bobrami
miejscownik Boberze / Bobrze Boberach / Bobrach
wołacz Boberze / Bobrze Boberowie / Bobrowie