Odbicie światła

Odbicie światła to powszechne zjawisko. Przeglądając się w lustrze, oglądając odbicia budynków w tafli wody i spoglądając na Księżyc spotykamy się ze zjawiskiem odbicia światła. Czy Księżyc świeci?

Księżyc nie świeci własnym światem, tylko odbija światło słoneczne. Światło natrafiając na przeszkodę odbija się od niej zmieniając kierunek rozchodzenia się światła. Zjawisko odbicia światła opisuje proste prawo optyki – prawo odbicia.

Księżyc odbija światło słoneczne

Prawo odbicia

Prawo odbicia: Kąt padania jest równy kątowi odbicia. Kąty te leżą w jednej płaszczyźnie.

Przykłady zastosowań prawa odbicia:

  • Lustra domowe
  • Lusterka samochodowe
  • Szkła odblaskowe
  • Światłowody
  • Peryskop
  • Teleskop

Kąt padania i odbicia

Kątem padania to kąt między promieniem padającym na powierzchnię odbijającą, a prostą prostopadłą do tej powierzchni.
Kątem odbicia to kąt między promieniem odbitym od powierzchni odbijającej, a prostą prostopadłą do tej powierzchni.

Rozproszanie światła

Gdy światło pada na nierówną, chropowatą powierzchnię to promienie, zgodnie w prawem odbicia odbiją się w różnych kierunkach. W rezultacie, światło ulegnie rozproszeniu.

  • Obraz otrzymany w zwierciadle płaskim jest pozorny i symetryczny względem zwierciadła.
  • Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej powierzchni kuli. Jeżeli powierzchnią odbijającą jest powierzchnia wewnętrzna kuli to mamy do czynienia ze zwierciadłem wklęsłym. Gdy powierzchnią odbijającą jest powierzchnia zewnętrzna jest to zwierciadło wypukłe.