Zwierciadło płaskie

Zwierciadło płaskie to jeden rodzajów zwierciadła optycznego o płaskim kształcie. Przykładem zwierciadła płaskiego jest lustro. Zwierciadło płaskie daje obraz nieodwrócony, pozorny i tego samego rozmiaru.

Przykłady zastosowań zwierciadła płaskiego:

  • lustra
  • element aparatu – lustrzanki
  • peryskop
  • kalejdoskop