Pojęcie siły

Popychając przed sobą lub pociągając za sobą wózek z zakupami działamy na niego pewną siłą. Im większa będzie nasza siła tym bardziej wózek przyspieszy lub zwolni. Podrzucając piłkę, naciskając przycisk, wyjmując telefon z kieszeni – też działamy na te ciała pewnymi siłami. Co to jest siła? Siła to miara oddziaływań pomiędzy ciałami.

1. Definicja siły

Siła jest miarą oddziaływań pomiędzy ciałami. Siła działająca na ciało (o pewnej masie) spowoduje zmianę jego prędkości a więc i przyspieszenia, które jest miarą zmiany prędkości. Siła jest przyczyną ruchu. Definicja ta opiera się na drugiej zasadzie dynamiki.

Siła jest przyczyną ruchu

Przykład: Popychając nieruchomy zabawkowy samochodzik nadamy mu prędkość. Im mocniej go popchniemy tym bardziej rozpędzimy samochodzik. Łatwo sprawdzić, że do rozpędzenia prawdziwego samochodu o dużej masie do tej samej prędkości będziemy potrzebować dużo większej siły.

Siłę w fizyce oznaczamy dużą literą F.

2. Cechy sił

Każda siła posiada cztery cechy: wartość, kierunek (np. pionowy, poziomy, ukośny), zwrot (np. w prawo, w lewo, w górę, w dół) oraz punkt przyłożenia (miejsce, w którym działa siła). Siła to wielkość wektorowa (bo posiada kierunek i wartość).

Siłę możemy narysować jako strzałkę, o początku w punkcie przyłożenia i długości odpowiadającej jej wartości.

3. Pomiar siły

Do pomiaru siły możemy użyć siłomierza. Siłomierz to przyrząd posiadający sprężynę wydłużającą się pod wypływem sił oraz wycechowaną podziałkę, z której możemy odczytać wielkość siły.

Jednostką miary siły jest niuton (1 N).


PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwittermail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
Siła wypadkowa

Pozostałe tematy z działu: DYNAMIKA

Pojęcie siły | Siła wypadkowa | Zasady dynamiki Newtona | Pierwsza zasada dynamiki | Druga zasada dynamiki | Trzecia zasada dynamiki | Siła ciężkości | Opory ruchu: tarcie i opór powietrza