Elektryzowanie ciał

Już starożytni Grecy zauważyli, że po przetarciu bursztynu szmatką czyli naelektryzowaniu przyciąga on małe liście i kurz. To dlatego elektron w języku greckim oznacza bursztyn. Mówimy, że naelektryzowane ciało posiada ładunek elektryczny – ujemny lub dodani.

Niektóre substancje przy wzajemnym pocieraniu lub zetknięciu elektryzują się wzajemnie. Przykładowo, Ebonit lub PCV pocierane suknem elektryzują się ujemnie. Szkło pocierane o jedwab elektryzuje się dodatnio.

Elektryzowanie
Elektryzowanie laski ebonitowej

Na czym polega elektryzowanie?

Elektryzowanie ciał polega na przemieszczaniu się elektronów. Elektron to element atomu o ładunku ujemnym.

  • Ciało naelektryzowane ujemnie posiada nadmiar elektronów.
  • Ciało naelektryzowane dodatnio ma za mało elektronów.

Jak można naelektryzować ciało?

Ciało można naelektryzować przez potarcie, dotyk a także przez indukcję.

  • Elektryzowanie przez dotyk polega na przemieszczaniu się elektronów między ciałem naelektryzowanym i nienaelektryzowanym.
  • Elektryzowanie przez tarcie polega na przemieszczeniu się małej ilości elektronów pomiędzy dwoma nienaelektryzowanymi ciałami
  • Elektryzowanie przez indukcję przewodnika polega na przemieszczaniu się elektronów w obrębie tego przewodnika pod wpływem zbliżanego ładunku.

Aby sprawdzić czy ciało zostało naelektryzowane możemy użyć elektroskopu.

Zadanie:

Wyjaśnij na czym polega zjawisko elektryzowania ciał przez tarcie.

Odpowiedź: To zjawisko polegające na przemieszczeniu się małej ilości elektronów pomiędzy dwoma elektrycznie objętymi ciałami podczas pocierania. W rezultacie na jednym z ciał powstanie nadmiar elektronów i ładunek ujemny a na drugim z ciał powstanie niedobór elektronów i ładunek dodani. Oba ładunki będą miały dokładnie taką samą wartość i przeciwne znaki.

Jak oddziałują na siebie ciała naelektryzowane?

  • Ciała naelektryzowane jednoimiennie ( „+” z  „ +”   lub  „ – ” z  „ – ” ) odpychają się wzajemnie
  • Ciała naelektryzowane różnoimienne ( „+”  z  „ – ” ) przyciągają się wzajemnie.

PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
Ładunek elektryczny

Pozostałe tematy z działu: ELEKTROSTATYKA

Elektryzowanie ciał | Ładunek elektryczny | Jednostka ładunku elektrycznego: kulomb | Budowa atomu | Przewodniki i izolatory | Indukcja elektrostatyczna | Elektroskop | Prawo Coulomba