Elektryzowanie ciał

Już starożytni Grecy zauważyli, że po przetarciu bursztynu szmatką czyli naelektryzowaniu przyciąga on małe liście i kurz. Mówimy, że naelektryzowane ciało posiada ładunek elektryczny. Nazwa elektron w języku greckim oznacza właśnie bursztyn.

Elektryzowanie ciał przez wzajemne pocieranie lub dotyk polega na przechodzeniu elektronów między ciałami.

  • Ciało naelektryzowane ujemnie posiada nadmiar elektronów.
  • Ciało naelektryzowane dodatnio ma za mało elektronów.

Dwa ciała naelektryzowane jednoimiennie ( „+” z  „ +”   lub  „ – ” z  „ – ” ) odpychają się wzajemnie, a ładunki różnoimienne ( „+”  z  „ – ” ) przyciągają się wzajemnie.