Opór elektryczny

Współczynik propocjonalności R, który odzwierciedla jak bardzo właściwości przewodnika spowalniają przepływ prądu nazwa się oporem elektrycznym lub rezystancją.

Każdy przewodnik stawia pewien opór R i zmniejsza natężenie prądu ponieważ przemieszczające się elektrony zderzają się z atomami przewodnika.

Stosunek napięcia do natężenia prądu dla danego przewodnika jest stały.

\large R = \frac{U}{I}

Jednostką oporu elektrycznego jest 1 om (1 Ω).