Leszek Bober

Leszek Bober to doświadczony dydaktyk fizyki, profesor oświaty i autor ponad 30 podręczników i publikacji z fizyki. Dwukrotnie odznaczany Krzyżem Zasługi za swoją działalność dydaktyczną przez Prezydenta RP.

  • Od 35 lat zajmuje się nauczaniem fizyki, od 20 lat jest ekspertem Ministerstwa Edukacji i Nauki a od 15 lat jest czynnym egzaminatorem maturalnym. 
  • Otrzymał tytuł Nauczyciela z Klasą, przyznany przez Gazetę Wyborczą oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz tytuł Nauczyciela – Lidera Innowacji przyznany w konkursie WSEI pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Lublina.
  • Z jego strony internetowej Fizyka z Pasją korzysta miliony uczniów, nauczyciele oraz fascynaci fizyki. 

Informacje szczegółowe


Leszek Bober to doświadczony dydaktyk fizyki, profesor oświaty i autor ponad 30 książek i publikacji z dziedziny fizyki. Obecnie pracuje jako dyrektor I Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Jest absolwentem Instytutu Fizyki UMCS.

Od 2000 roku jest ekspertem MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Uczestniczył w pracach wprowadzających formułę nowej matury, a od 2005 r. jest czynnym egzaminatorem OKE w Krakowie. Jest dyplomowanym nauczycielem fizyki. Doświadczenie pedagogiczne zdobywał ucząc w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, a po utworzeniu gimnazjów przez 10 lat uczył fizyki w Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim a następnie w I Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W tym czasie jego uczniowie zdobywali tytuł Laureata Konkursu Fizycznego.

Pełniąc przez wiele lat obowiązki doradcy metodycznego i konsultanta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu prowadził wiele szkoleń i zajęć warsztatowych z nauczycielami fizyki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizował w tym czasie dla uczniów Międzyszkolny Turniej Fizyczny i Konkurs Astronomiczny. Na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji prowadził zajęcia z kalkulatorami graficznymi na studiach podyplomowych dla nauczycieli matematyki. Wykładał fizykę na kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli przyrody w ODN w Zamościu oraz w WODN “Kursor” w Zamościu. Uczył również fizyki na poziomie licealnym, w szkole społecznej. Swoje osiągnięcia prezentował  na wielu krajowych i miedzynarodowych konferencjach, np.: „Phisics on Stage”, „Science and Mathematics Teaching for The Information Society”.

Zdobył tytuł “Nauczyciela z klasą” oraz “Nauczyciela – lidera innowacji”. Za działalność dydaktyczną Leszek Bober otrzymał nagrodę MEN (1994) i dwukrotnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999, 2002 ). W 2020 roku na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, Minister Edukacji Narodowej nadał Leszkowi Boberowi tytuł honorowego profesora oświaty.

Wybrane publikacje:

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:

  • Tytuł honorowego profesora oświaty nadany przez Ministra Edukacji Narodowej,  (2020)
  • Tytuł Nauczyciela Lidera Innowacji 2016 uzyskany w konkursie prowadzonym przez WSEI w Lublinie pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty i Prezydenta Lublina.
  • Tytuł Nauczyciela z Klasą przyznany w konkursie Gazety Wyborczej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (2005/2006)
  • Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2002)
  • Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (1999)
  • Nagroda za działalność dydaktyczną przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej (1994)