Stany skupienia

W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o podstawowych stanach skupienia, plaźmie oraz zmianach stanów skupienia.

Spis treści:

1. Podstawowe stany skupienia: ciała stałe, ciecze, gazy
2. Plazma
3. Zmiany stanów skupienia

1. Podstawowe stany skupienia

Podstawowe stany skupienia materii, które najłatwiej zaobserwować w życiu codziennym to: ciała stałe, ciecze i gazy.

 • Ciała stałe zwykle zachowują swój stały kształt i rozmiar. Przykładem ciała stałego jest lód.
 • Ciecze przybierają kształt naczynia, w którym się znajdują. Podobnie jak ciała stałe trudno zmienić ich objętość. Przykładem cieczy jest woda.
 • Gazy nie posiadają określonego kształtu i objętości, swobodnie wypełniają obiekt, w którym się znajdują. Przykładem gazu jest para wodna.
Stany skupienia materii

Różnice między stanami skupienia wynikają z oddziaływania ich mikroskopowych składników: atomów, cząsteczek, jonów. Oddziaływanie te jest największe w ciałach stałych, pośrednie w cieczach a najmniejsze w gazach.

2. Plazma

Czwartym, często spotykanym stanem skupienie jest plazma.

 • Plazma podobnie jak gazy nie posiada ustalonego kształtu i objętości. Plazma to zjonizowana materia, gdzie elektrony przemieszczają się niezależnie od jądra atomu, występująca w wysokiej temperaturze. Przykładami plazmy są: płomień świecy, piorun, wnętrze gwiazdy.

3. Zmiany stanów skupienia

Zmiana stanów skupienie

Zmiany stanów skupienia:

 • Topnienie – zmiana stanu skupienia ze stałego na ciekły
 • Krystalizacja – zmiana stanu skupienia z ciekłego na stały
 • Parowanie – zmiana stanu skupienia z ciekłego na gazowy
 • Skraplanie (kondensacja) – zmiana stanu skupienia z gazowego na ciekły
 • Sublimacja – zmiana stanu skupienia ze stałego na gazowy
 • Resublimacja – zmiana stanu skupienia z gazowego na stały
 • Jonizacja – zmiana stanu skupienia z gazowego na plazmę
 • Rekombinacja – zmiana stanu skupienia z plazmy na gazowy

PRZYDATNY ARTYKUŁ?
Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
Gęstość

Pozostałe tematy z działu właściwości materii:

Masa i ciężar Stany skupienia | Gęstość | Parcie i ciśnienie | Ciśnienie atmosferycznePrawo Pascala | Ciśnienie hydrostatyczne | Siła wyporu i prawo Archimedesa | Napięcie powierzchniowe