Energia mechaniczna

Energia mechaniczna – definicja

Energia mechaniczna to suma energii potencjalnej i kinetycznej. Jeżeli układ posiada energię mechaniczną to znaczy, że jest w stanie wykonać pracę.

Wzór na energię mechaniczną

Energia mechaniczna = Energia potencjalna + Energia kinetyczna

Energia mechaniczna – wyjaśnienie

  • Energia mechaniczna to suma energii kinetycznej i potencjalnej
  • Układ, który posiada energię mechaniczną jest w stanie wykonać pracę np. rozpędzony pocisk może przebić pancerz
  • Gdy układ wykonuje pracę, to jego energia mechaniczna maleje
  • Aby energia mechaniczna układu wzrosła siły zewnętrzne muszą wykonać pracę nad tym układem
  • Jeżeli na ciało lub układ ciał nie działają siły zewnętrzne to całkowita energia mechaniczna ciała lub układu ciał nie zmienia się (zgodnie z zasadą zachowanie energii) np. energia mechaniczna spadającego jabłka pozostają stała gdyż jego energia potencjalna zamienia się na kinetyczną (wysokość maleje ale prędkość wzrasta)

Układem nazywamy kilka ciał, które ze sobą wzajemnie oddziałują. Siły wzajemnego oddziaływania ciał należących do układu nazywamy siłami wewnętrznymi tego układu. Siły spoza układu nazywamy siłami zewnętrznymi.

Przeczytaj koniecznie