Temperatura

Czym jest temperatura? Na co dzień używamy temperatury aby określić jak bardzo coś jest ciepłe lub zimne. Wychodząc na dwór w styczniu możemy powiedzieć, że powietrze na zewnątrz jest bardzo zimne. Parę buchającą z gotującego się garnka określimy jako gorącą. Temperatura to miara stanu cieplnego ciała.

W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o temperaturze: dowiesz się czym jest temperatura, poznasz interpretację mikroskopową temperatury, dowiesz się jak temperatura wpływa na przekazywanie ciepła oraz na czym polega pomiar temperatury.

1. Pod mikroskopem

Wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek, które nieustannie przemieszczają się lub drgają. Im wyższa temperatura ciała tym szybciej jego cząsteczki poruszają się lub drgają.

Przykładowo, podgrzewając powietrze w balonie załogowym sprawiamy, że cząsteczki powietrza szybciej się poruszają oraz wywierają większe ciśnienie bombardując ścianki balonu. W efekcie balon powiększa się i unosi się do góry. Temperatura jest więc miarą średniej energii kinetycznej ruchu i drgań wszystkich cząsteczek ciała.

2. Przekazywanie ciepła

Temperatura wskazuje też kierunek przepływu ciepła (czyli energii). Ciało o wyższej temperaturze przekaże ciepło przy zetknięciu do chłodniejszego ciała – i temperatura obu ciał się wyrówna. Przykładowo, dotykając ręką lodu oddajemy mu ciepło i ogrzewamy.

Ciała o dokładnie tej samej temperaturze nie przekazują sobie ciepła.

3. Pomiar temperatury

Do pomiaru temperatury służy termometr. Jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin, w Polsce temperaturę najczęściej podajemy w stopniach Celsjusza.