Dynamika – wzory, prawa i zasady fizyki


Najważniejsze zagadnienia dynamiki:Wzory z fizyki - gimnazjum


Jeżeli szukasz również wzorów i zagadnień z działu kinematyka – zapraszam na podstronę z materiałami z kinematyki.

Pierwsza zasada dynamiki:

Jeżeli na dane ciało nie działają żadne inne ciała, lub działania innych ciał równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

I zasada dynamiki nosi też nazwę zasady bezwładności. Bezwładność polega na tym, że aby zmienić stan ciała (wprawić go w ruch, zatrzymać lub zmienić prędkość ) musi na niego działać inne ciało pewną siłą.  Mówimy, że to ciało spośród kilku ciał ma największą bezwładność, które najtrudniej wprawić w ruch lub zatrzymać, gdy jest w ruchu.

Druga zasada dynamiki:

Jeżeli na ciało  działa stała siła wypadkowa, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

\(a = \frac{F}{m} \)

\(a \) – przyspieszenie
\(F \) – siła
\(m \) – masa

Siła ma wartość 1 N jeżeli ciało o masie 1 kg uzyskuje pod działaniem tej siły przyspieszenie 1 m/s2.

1 N = 1 kg×1 m/s2

Trzecia zasada dynamiki:

Oddziaływanie dwóch ciał jest zawsze wzajemne. Jeżeli jedno ciało działa na drugie pewną siłą, to drugie działa  na ciało pierwsze siłą taką samą co do wartości i kierunku, a o zwrocie przeciwnym.

Swobodne spadanie ciała – ruch ciała pod działaniem siły grawitacji, z pominięciem oporów ruchu i bez prędkości początkowej.

Zapoznaj się z przykładami i tłumaczeniem zasad dynamiki Newtona, na podstronie w całości poświęconej temu zagadnieniu.

Zasady dynamiki Newtona

Prędkość ciała spadającego swobodnie, po upływie czasu t od rozpoczęcia spadania:

\(V = g \cdot t \)

\(V \) – prędkość
\(g \) – przyspieszenie ziemskie
\(t \) – czas

Wysokość, z której spadło ciało swobodnie po czasie t od rozpoczęcia spadania:

\(h = \frac{g \cdot t^2}{2} \)

\(V \) – prędkość
\(g \) – przyspieszenie ziemskie
\(t \) – czas

Pęd ciała jest to wielkość wektorowa o kierunku i zwrocie takim jak kierunek i zwrot wektora prędkości a wartość obliczamy mnożąc masę przez wartość prędkości :

\(p = m\cdot V \)

\(p \) – pęd
\(m \) – masa
\(V \) – prędkość

Jednostką pędu jest 1 kg × m/s.

UDOSTĘPNIJ LINK:
Facebooktwittermail