Dynamika – wzory, prawa i zasady fizyki


Najważniejsze zagadnienia dynamiki:


Jeżeli szukasz również wzorów i zagadnień z działu kinematyka – zapraszam na podstronę z materiałami z kinematyki.

Pierwsza zasada dynamiki:

Jeżeli na dane ciało nie działają żadne inne ciała, lub działania innych ciał równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Czytaj dalej I zasada dynamiki nosi też nazwę zasady bezwładności. Bezwładność polega na tym, że aby zmienić stan ciała (wprawić go w ruch, zatrzymać lub zmienić prędkość ) musi na niego działać inne ciało pewną siłą.  Mówimy, że to ciało spośród kilku ciał ma największą bezwładność, które najtrudniej wprawić w ruch lub zatrzymać, gdy jest w ruchu. .

Druga zasada dynamiki:

Jeżeli na ciało  działa stała siła wypadkowa, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Czytaj dalej . a = \frac{F}{m} a – przyspieszenie F – siła m – masa Siła ma wartość 1 N jeżeli ciało o masie 1 kg uzyskuje pod działaniem tej siły przyspieszenie 1 m/s2. 1 N = 1 kg×1 m/s2

Trzecia zasada dynamiki:

Oddziaływanie dwóch ciał jest zawsze wzajemne. Jeżeli jedno ciało działa na drugie pewną siłą, to drugie działa  na ciało pierwsze siłą taką samą co do wartości i kierunku, a o zwrocie przeciwnym. Czytaj dalej
Zapoznaj się z przykładami i tłumaczeniem zasad dynamiki Newtona, na podstronie w całości poświęconej temu zagadnieniu.
Zasady dynamiki Newtona

Swobodne spadanie

Swobodne spadanie ciała – ruch ciała pod działaniem siły grawitacji, z pominięciem oporów ruchu i bez prędkości początkowej. Prędkość ciała spadającego swobodnie, po upływie czasu t od rozpoczęcia spadania: V = g \cdot t V – prędkość g – przyspieszenie ziemskie t – czas Wysokość, z której spadło ciało swobodnie po czasie t od rozpoczęcia spadania: h = \frac{g \cdot t^2}{2} V – prędkość g – przyspieszenie ziemskie t – czas

Pęd ciała

Pęd ciała jest to wielkość wektorowa o kierunku i zwrocie takim jak kierunek i zwrot wektora prędkości a wartość obliczamy mnożąc masę przez wartość prędkości : p = m\cdot V p – pęd m – masa V – prędkość Jednostką pędu jest 1 kg × m/s.  

PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwittermail

Dodaj do Google Classroom