Dynamika – najważniejsze wzory i teoria

Dynamika, to dział fizyki, który opisuje pomaga nam zrozumieć przyczynę ruchu czyli działające na ciało siły. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informację i wzory z dynamiki: definicje siły,  trzy zasady dynamiki Newtona oraz dowiesz się co to jest swobodne spadanie oraz pęd ciała.

Najważniejsze zagadnienia dynamiki:


Jeżeli szukasz również wzorów i zagadnień z działu kinematyka – zapraszam na podstronę z materiałami z kinematyki.

1. Siła jest przyczyną ruchu

Siła jest miarą oddziaływań pomiędzy ciałami. Siła działająca na ciało (o pewnej masie) spowoduje zmianę jego prędkości a więc i przyspieszenia, które jest miarą zmiany prędkości. Siła jest przyczyną ruchu.

Do pomiaru siły możemy użyć siłomierza. Jednostką miary siły jest niuton (1 N).

2. Pierwsza zasada dynamiki:

Jeżeli na dane ciało nie działają żadne inne ciała, lub działania innych ciał równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Czytaj dalej

I zasada dynamiki nosi też nazwę zasady bezwładności. Bezwładność polega na tym, że aby zmienić stan ciała (wprawić go w ruch, zatrzymać lub zmienić prędkość ) musi na niego działać inne ciało pewną siłą.  Mówimy, że to ciało spośród kilku ciał ma największą bezwładność, które najtrudniej wprawić w ruch lub zatrzymać, gdy jest w ruchu.

3. Druga zasada dynamiki:

Jeżeli na ciało  działa stała siła wypadkowa, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Czytaj dalej .

a = \frac{F}{m}

Gdzie: a – przyspieszenie, F – siła, m – masa.

Siła ma wartość 1 N jeżeli ciało o masie 1 kg uzyskuje pod działaniem tej siły przyspieszenie 1 m/s2. 1 N = 1 kg×1 m/s2

4. Trzecia zasada dynamiki:

Oddziaływanie dwóch ciał jest zawsze wzajemne. Jeżeli jedno ciało działa na drugie pewną siłą, to drugie działa  na ciało pierwsze siłą taką samą co do wartości i kierunku, a o zwrocie przeciwnym. Czytaj dalej

Zapoznaj się z przykładami i tłumaczeniem zasad dynamiki Newtona, na podstronie w całości poświęconej temu zagadnieniu.

Zasady dynamiki Newtona

5. Swobodne spadanie

Swobodne spadanie ciała to ruch ciała pod działaniem siły grawitacji, z pominięciem oporów ruchu i bez prędkości początkowej.

Prędkość ciała spadającego swobodnie, po upływie czasu t od rozpoczęcia spadania:

V = g \cdot t

Gdzie: V – prędkość g – przyspieszenie ziemskie t – czas

Wysokość, z której spadło ciało swobodnie po czasie t od rozpoczęcia spadania:

h = \frac{g \cdot t^2}{2}

Gdzie: V – prędkość g – przyspieszenie ziemskie t – czas

6. Pęd ciała

Pęd ciała jest to wielkość wektorowa o kierunku i zwrocie takim jak kierunek i zwrot wektora prędkości a wartość obliczamy mnożąc masę przez wartość prędkości : p = m\cdot V p – pęd m – masa V – prędkość Jednostką pędu jest 1 kg × m/s.  


PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwittermail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
Pojęcie siły

Pozostałe tematy z działu: DYNAMIKA

Pojęcie siły | Siła wypadkowa | Zasady dynamiki Newtona | Pierwsza zasada dynamiki | Druga zasada dynamiki | Trzecia zasada dynamiki | Siła ciężkości | Opory ruchu: tarcie i opór powietrza