Prąd elektryczny – wzory, prawa i zasady fizyki


 Najważniejsze wzory – prąd elektryczny:


Prąd elektryczny w metalu polega na uporządkowanym ruchu elektronów, od bieguna ujemnego do bieguna dodatniego pod wpływem pola elektrycznego.

Umowny kierunek prądu przyjmujemy od bieguna dodatniego do bieguna ujemnego.

Natężenie prądu określa ładunek przepływający przez poprzeczny przekrój przewodnika w ciągu jednostki czasu.

\(I = \frac{q}{t} \)

\(I \) – natężenie prądu
\(q \) – ładunek elektryczny
\(t \) – czas

Jednostką natężenia prądu jest  1 amper (1 A).

Związek między jednostką ładunki i natężenia prądu:

\(1C = 1A \cdot 1s \)

Używamy również jednostki ładunku 1 amperogodziny (1 Ah ):   1 Ah = 3 600 C

Do pomiaru natężenia prądu służy amperomierz.

Prawo Ohma

Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do jego końców.

Komplet informacji o prawie Ohma znajdziesz na podstronie w całości poświęconej temu zagadnieniu

Stosunek napięcia do natężenia prądu dla danego przewodnika jest stały i nosi nazwę oporu elektrycznego.

\(R = \frac{U}{I} \)

\(R \) – opór elektryczny
\(U \) – napięcie
\(I \) – natężenie prądu

Jednostką oporu elektrycznego jest 1 om (1 Ω):

\(1 \Omega = \frac{1V}{1A} \)

Opornik ma opór 1 oma jeżeli przyłożone napięcie 1 wolta wywołuje przepływ prądu o natężeniu 1 ampera.

Zależność oporu elektrycznego od rozmiarów przewodnika:

\(R = \rho \cdot \frac{l}{S} \)

\(R \) – opór elektryczny
\(\rho \) – opór właściwy
\(I \) – długość przewodnika
\(S \) – pole przekroju poprzecznego

Opór właściwy

Opór właściwy jest wielkością charakterystyczną dla danego materiału.

Opór właściwy jest to opór drutu o długości 1 metr i polu przekroju 1 m² lub 1 mm².

Połączenie szeregowe odbiorników:

 Opór zastępczy, połączenie szeregowe

  • Natężenia prądów płynących przez poszczególne oporniki są takie same.
  • Napięcie całkowite jest równe sumie napięć na poszczególnych opornikach.
  • Opór zastępczy R jest równy sumie oporów poszczególnych oporników.

\(R = r_1 + r_2 + r_3 \)

Połączenie równoległe odbiorników

opór zastępczy, połączenie równoległe

  •  Napięcie na poszczególnych opornikach jest takie, jak napięcie zasilające.
  • Natężenie prądu całkowitego jest sumą natężeń płynących przez poszczególne oporniki.
  • Odwrotność oporu zastępczego R jest równa sumie odwrotności poszczególnych oporników.

 \(\frac{1}{R} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \)

Praca prądu elektrycznego

Praca prądu elektrycznego wyraża się wzorem:

\(W = U \cdot I \cdot t \)

\(W \) – praca prądu elektrycznego
\(U \) – napięcie prądu
\(I \) – natężenie prądu
\(t \) – czas

Moc prądu elektrycznego

Wzór na moc prądu elektrycznego

\(P = U \cdot I \)

\(P \) – moc prądu elektrycznego
\(U \) – napięcie prądu
\(I \) – natężenie prądu

Jednostką mocy prądu jest jeden wat: 1 W = 1 V × 1 A

 

UDOSTĘPNIJ LINK:
Facebooktwittermail