Jednostka napięcia: wolt

Wolt (V) jest jednostką napięcia elektrycznego, siły elektromotorycznej oraz potencjału elektrycznego. Wolt jest jednostką pochodną układu SI. Nazwa wolt pochodzi od włoskiego fizyka zajmującego się zjawiskami elektryczności – Alessandra Volty.

Wolt został zatwierdzony do użycia jako jednostka napięcia w 1881 roku podczas podczas Międzynarodowej Wystawy Elektryczności w Paryżu.

Definicja

1 wolt (1 V) jest różnicą potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami przewodu liniowego, w którym płynie niezmieniający się prąd o natężeniu jednego ampera (1 A), a moc wydzielana między tymi punktami jest równa jednemu watowi (1 W).

\Large 1 V = \frac{1 W}{1 A} = \frac{1J}{1C} = \frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3}