Ruch drgający

Czy wiesz, że pająki wykrywają ofiary przez drgania swoich pajęczych sieci? Ruch drgający powszechnie występuje w przyrodzie. Drgają nasze struny głosowe, zawieszenie w samochodach, budynki przy ruchliwych ulicach i atomy.

Z tego artykułu dowiesz się czym jest ruch drgający, jakie wielkości fizyczne go charakteryzują oraz czym są drgania. Zapraszam do lektury!

1. Ruch drgający i jego wielkości

W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi. Tak porusza się na przykład huśtawka w parku, wahadło starego zegara, czy rozbujana kulka zawieszona na nici. W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się.

Wielkości charakteryzujące ruch drgający to:

  1. amplituda – największe wychylenie z położenia równowagi,
  2. okres – czas trwania jednego pełnego drgania,
  3. częstotliwość – ilość drgań zachodzących w ciągu 1 sekundy.
Ruch drgający i jego wielkości

2. Przykłady ruchu drgającego

Prostymi przykładami ruchu drgającego omawianymi na lekcjach fizyki jest ruch znanego nam z zegarów wahadła matematycznego oraz ruch ciężarka na sprężynie.

Zadanie

Które z podanych niżej sytuacji opisują ruch drgający:

a) Ruch wahadła starego zegara
b) Skok ze spadochronu
c) Ruch dziecka na huśtawce
d) Start rakiety lecącej na Marsa

Odpowiedź: a, c

Wskazówki: W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi. Ruch wahadła oraz dziecka na huśtawce polega na okresowych wychyleniach. 

Przygotowujesz się do sprawdzianu?

Kompletne zestawy zadań na sprawdzian z odpowiedziami, rozwiązaniami i punktacją znajdziesz w moim ebooku: Ruch drgający i falowy. Testy sprawdzające.

W ebooku znajdziesz:

  • Wymagania nauczyciela na sprawdzian
  • Zestawy testów po 18 zadań dla obu grup
  • Rozwiązania ze wskazówkami
  • Punktacja i ocena wynikowa na sprawdzianie

Godziny porad za jedyne 20 zł teraz w promocji! – ułamek ceny jednej lekcji korepetycji z nauczycielem i bez wychodzenia z domu. UWAGA: Cena regularna przed promocją 25 zł.

Przykładów ruchu drgającego w życiu codzienny możemy znaleźć wiele np. bicie serca, ruch huśtawki w parku, przepływ prądu zmiennego, ruch wahadła zegara, drgania strun instrumentów, trzęsienie ziemi.

2. Drgania

Czym są drgania? Drgania czyli oscylacje to procesy, w których pewne wielkości fizyczne np. amplituda na przemian rosną i maleją.

Przykładowo, wahadło zegara wykona jedno drganie poruszając się z punktu największego wychylenia po jednej stronie zegara do puntu największego wychylenia po drugiej stronie – i z powrotem.

CIEKAWOSTKA

Czy wiesz, że sieć pajęcza wydzielana przez pająki jest cieczą? Dopiero w kontakcie z powietrzem krzepnie umożliwiając im budowę pajęczyn. Pająki wykrywają swoje ofiary wyczuwając drgania pajęczyny.


PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
Położenie równowagi

Pozostałe tematy z działu: RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Ruch drgający – położenie równowagi, amplitudaokres drgańczęstotliwość | Ruch okresowy wahadła | Ruch ciężarka na sprężynie | Przemiany energii w ruchu drgającym | Wykresy ruchu drgającego | Czym jest fala? | Fale mechaniczne | Fale dźwiękowe: infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki | Fale elektromagnetyczne | Przykładowe zadania z ruchu drgającego i falowego | Komplet testów na sprawdzian