Ruch drgający

Czy wiesz, że pająki wykrywają ofiary przez drgania swoich pajęczych sieci? Ruch drgający powszechnie występuje w przyrodzie. Drgają nasze struny głosowe, zawieszenie w samochodach, budynki przy ruchliwych ulicach i atomy.

Z tego artykułu dowiesz się czym jest ruch drgający, jakie wielkości fizyczne go charakteryzują oraz czym są drgania. Zapraszam do lektury!

1. Ruch drgający i jego wielkości

W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi. W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się.

Prostymi przykładami ruchu drgającego jest ruch znanego nam z zegarów wahadła matematycznego oraz ruch ciężarka na sprężynie.

Wielkości charakteryzujące ruch drgający:

  1. amplituda – największe wychylenie z położenia równowagi,
  2. okres – czas trwania jednego pełnego drgania,
  3. częstotliwość – ilość drgań zachodzących w ciągu 1 sekundy.

2. Drgania

Czym są drgania? Drgania czyli oscylacje to procesy, w których pewne wielkości fizyczne np. amplituda na przemian rosną i maleją.

Przykładowo, wahadło zegara wykona jedno drganie poruszając się z punktu największego wychylenia po jednej stronie zegara do puntu największego wychylenia po drugiej stronie – i z powrotem.

CIEKAWOSTKA

Czy wiesz, że sieć pajęcza wydzielana przez pająki jest cieczą? Dopiero w kontakcie z powietrzem krzepnie umożliwiając im budowę pajęczyn. Pająki wykrywają swoje ofiary wyczuwając drgania pajęczyny.


PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
Amplituda

Pozostałe tematy z działu: RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Ruch drgający – amplitudaokres drgańczęstotliwość | Ruch okresowy wahadła | Ruch ciężarka na sprężynie | Przemiany energii w ruchu drgającym | Wykresy ruchu drgającego | Czym jest fala? | Fale mechaniczne | Fale dźwiękowe: infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki | Fale elektromagnetyczne