Ruch drgający

Czy wiesz, że pająki wykrywają ofiary przez drgania swoich pajęczych sieci? Ruch drgający powszechnie występuje w przyrodzie. Drgają nasze struny głosowe, amortyzatory w samochodach, budynki przy ruchliwych ulicach i atomy.

W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi. W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się.

Prostymi przykładami ruchu drgającego jest ruch znanego nam z zegarów wahadła matematycznego oraz ruch ciężarka na sprężynie.

Wielkości charakteryzujące ruch falowy:

  1. amplituda – największe wychylenie z położenia równowagi,
  2. okres – czas trwania jednego pełnego drgania,
  3. częstotliwość – ilość drgań zachodzących w ciągu 1 sekundy.

Drgania czyli oscylacje to procesy, w których pewne wielkości fizyczne np. amplituda na przemian rosną i maleją.