Energia potencjalna sprężystości

1. Czym jest energia potencjalna sprężystości?

Energię potencjalną sprężystości posiada ciało, które zostało odkształcone i samorzutnie powróci do swojego pierwotnego stanu np. naciągnięta gumka, rozciągnięta sprężyna, napięty łuk. Im ciało jest bardziej odkształcone tym ma większą energię. Energia ta jest równa pracy, jaką trzeba włożyć, aby odkształcić ciało.

2. Wzór na energię potencjalną sprężystości

\Large E_{ps} = \frac{k x^2}{2}

Eps – energia potencjalna sprężystości
k – współczynnik sprężystości
x – odkształcenie

3. Od czego zależy energia potencjalna sprężystości?

Wartość energii potencjalną sprężystości zależy od własności sprężystych odkształcanego ciała oraz od odkształcenia. Im ciało jest bardziej odkształcone tym ma większą energię. Energia ta jest równa pracy, jaką trzeba włożyć, aby odkształcić ciało.

4. Przykłady energii potencjalnej sprężystości

  • rozciągnięta sprężyna
  • napięty łuk
  • ugięta trampolina
  • rozciągnięta gumka

Przeczytaj też koniecznie: