Powstawanie cienia i półcienia

Cień to obszar, do którego nie dociera światło.

Półcień to obszar za oświetlanym przedmiotem, do którego dociera tylko część światła pochodzącego ze źródeł światła.

  • Półcień powstaje tylko podczas oświetlania przedmiotu rozciągłym źródłem światła czyli stosunkowo dużym w porównaniu z odległością pomiędzy źródłem a przedmiotem.
  • Cień bez półcienia powstaje tylko podczas oświetlania przedmiotu punktowym źródłem światła – o rozmiarach zdecydowanie mniejszych od odległości pomiędzy źródłem a przedmiotem.