Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne powoduje przepływ prądu. Napięcie elektryczne to różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego. Przykładem źródła napięcia jest bateria, która zamienia energię z reakcji chemicznej na energię elektryczną.  

Napięcie oznaczamy duża literą U.

Definicja napięcia

Napięcie między dwoma punktami przewodnika jest równe stosunkowi pracy W wykonanej podczas przenoszenia ładunku q między tymi punktami przewodnika do tego ładunku. Napięcie możemy wyrazić wzorem: U = W/q.

\Large U = \frac{W}{q}

Jednostką napięcia elektrycznego w układzie SI jest 1 wolt (V)

\Large 1 V = \frac{1J}{1C}

Przykłady napięcia

Im większe napięcie w obwodzie tym więcej elektronów zmusi ono do przepływu i tym większą będzie można wykonać pracę.

  • Napięcie baterii AA (popularny paluszek) to 1,5 V
  • Napięcie akumulatora samochodowego to 12 V
  • Napięcie w domowej instalacji elektrycznej to 220 V
  • Napięcie do zasilenia płyty indukcyjnej to 400 V

Pomiar napięcia

Do pomiaru napięcia służy woltomierz. Woltomierz podłączamy do obwodu elektrycznego równolegle, ponieważ woltomierz najczęściej mierzy napięcie między końcami przewodnika.


PRZYDATNY ARTYKUŁ?
Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
Jednostka napięcia: wolt

Pozostałe tematy z działu: Prąd elektryczny

Przepływ prądu | Natężenie prądu | Jednostka natężenia prądu: amper | Napięcie elektryczne | Jednostka napięcia: wolt | Prawo Ohma | Opór elektryczny | Jednostka oporu: om | Praca prądu elektrycznego | Moc prądu elektrycznego | Energia elektryczna | Obwód elektryczny | Domowa instalacja elektryczna | Izolacja i bezpieczniki | Bezpieczne korzystanie z sieci elektrycznej