Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne powoduje przepływ prądu. Napięcie elektryczne to różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego. Przykładem źródła napięcia jest bateria, która zamienia energię z reakcji chemicznej na energię elektryczną.  

Napięcie oznaczamy duża literą U.

Definicja napięcia

Napięcie między dwoma punktami przewodnika jest równe stosunkowi pracy W wykonanej podczas przenoszenia ładunku q między tymi punktami przewodnika do tego ładunku.

\Large U = \frac{W}{q}

Jednostką napięcia elektrycznego w układzie SI jest 1 wolt (V)

\Large 1 V = \frac{1J}{1C}


Pomiar napięcia

Do pomiaru napięcia służy woltomierz. Woltomierz podłączamy do obwodu elektrycznego równolegle, ponieważ woltomierz najczęściej mierzy napięcie między końcami przewodnika.