Częstotliwość

Częstotliwość jest jedną z wielkości fizycznych charakteryzujących ruch drgający i falowy. Częstotliwość to ilość drgań zachodzących w ciągu 1 sekundy. Częstotliwość to ilość cykli ruchu od pewnego punktu wychylenia z powrotem do tego punktu odbywających się w ciągu jednej sekundy.

Przykładowo, w prostym ruchu wahadła zegara częstotliwość pokaże nam ile razy wahadło przemieści się od punkty największego wychylenia z powrotem do tego punktu w ciągu sekundy.

W fizyce częstotliwość drgań oznaczamy małą literą f. Jednostką częstotliwości 1 Herc (Hz). 1 Herc to 1/(1s).

Częstotliwość jest odwrotnością okresu drgań T czyli czasu trwania jednego drgania.

\large f = \frac{1}{T}

Na sprawdzianach z ruchu drgającego i falowego bardzo często pojawia się zadanie obliczenia częstotliwości na podstawie danych z wykresu. Przećwiczmy to razem. Więcej zadań na sprawdzian znajdziesz w moim ebooku: Ruch drgający i falowy. Testy sprawdzające.

Zadanie

Na podstawie wykresu poniżej oblicz częstotliwość ruchu drgającego.


Odpowiedź: Okres drgań to 1/4 Hz.

Wskazówki: Z wykresu możemy odczytać okresu ruchu a następnie policzyć jego odwrotność czyli częstotliwość. Okres ruchu to dwa przejścia przez położenie równowagi (0 na osi pionowej). Znajdź pierwszy najwyższy punkt na wykresie (górkę) – to będzie t = 2 s i przejedź przez dwa położenia równowagi do następnej górki. Znajdzie się ona w punkcie t = 6 s. Okres to różnica 6 s – 2 s = 4 s. Częstotliwość to odwrotność okresu f = 1/4s = 1/4 Hz.

Przygotowujesz się do sprawdzianu?

Kompletne zestawy zadań na sprawdzian z odpowiedziami, rozwiązaniami i punktacją znajdziesz w moim ebooku: Ruch drgający i falowy. Testy sprawdzające.

W ebooku znajdziesz:

  • Wymagania nauczyciela na sprawdzian
  • Zestawy testów po 18 zadań dla obu grup
  • Rozwiązania ze wskazówkami
  • Punktacja i ocena wynikowa na sprawdzianie

Godziny porad za jedyne 20 zł teraz w promocji! – ułamek ceny jednej lekcji korepetycji z nauczycielem i bez wychodzenia z domu. UWAGA: Cena regularna przed promocją 25 zł.

CIEKAWOSTKA

Co to jest wahadło sekundowe? W zegarmistrzostwie wahadło sekundowe to wahadło o okresie 2 s (czyli jednym wahnięciu 1 s np. z prawej do lewej). Częstotliwość takiego wahadła wynosi f= 1/(2s) = 0.5 Hz.

Autor: William Warby, licencja CC BY 2.0

PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Następny temat:
Ruch okresowy wahadła

Pozostałe tematy z działu: RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Ruch drgający – położenie równowagiamplitudaokres drgańczęstotliwość Ruch okresowy wahadła | Ruch ciężarka na sprężynie | Przemiany energii w ruchu drgającym | Wykresy ruchu drgającego | Czym jest fala? | Fale mechaniczne | Fale dźwiękowe: infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki | Fale elektromagnetycznePrzykładowe zadania z ruchu drgającego i falowego | Komplet testów na sprawdzian