Częstotliwość

Częstotliwość jest jedną z wielkości fizycznych charakteryzujących ruch drgający i falowy. Częstotliwość to ilość drgań zachodzących w ciągu 1 sekundy. Częstotliwość to ilość cykli ruchu od pewnego punktu wychylenia z powrotem do tego punktu odbywających się w ciągu jednej sekundy.

Przykładowo, w prostym ruchu wahadła zegara częstotliwość pokaże nam ile razy wahadło przemieści się od punkty największego wychylenia z powrotem do tego punktu w ciągu sekundy.

W fizyce częstotliwość drgań oznaczamy małą literą f. Jednostką częstotliwości 1 Herc (Hz). 1 Herc to 1/(1s).

Częstotliwość jest odwrotnością okresu drgań T czyli czasu trwania jednego drgania.

\large f = \frac{1}{T}

Ciekawostka: W zegarmistrzostwie wahadło sekundowe to wahadło o okresie 2 s (czyli jednym wahnięciu 1 s np. z prawej do lewej). Częstotliwość takiego wahadła wynosi f= 1/(2s) = 0.5 Hz.