Układ odniesienia i względność ruchu

Względność ruchu

Czy siedząc wygodnie w fotelu podczas jazdy pociągiem jesteśmy w ruchu? I tak i nie. Tak, względem ziemi. Natomiast nie, względem pociągu i fotela (i dlatego w miarę spokojnie możemy podczas takich podróży wypić herbatę). Odpowiedź zależy od przyjętego układu odniesienia.

Ruch jest pojęciem względnym. Ciało może znajdować się względem jednego układu odniesienia w ruchu, a względem drugiego w spoczynku.

Układ odniesienia

Układem odniesienia nazywamy ciało, względem którego określamy położenie innych ciał.