Reguła prawej dłoni

Reguła prawej dłoni Ampera

Jeżeli prawą dłoń obejmiemy przewodnik prostoliniowy w ten sposób, że odchylony kciuk będzie wskazywał kierunek prądu w przewodniku, to ugięte pozostałe palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego

Reguła prawej dłoni dla zwojnicy

Aby określić bieguny magnetyczne zwojnicy możemy skorzystać z reguły prawej dłoni dla zwojnicy: prawą dłonią obejmujemy zwojnicę tak, aby palce wskazywały kierunek prądu w poszczególnych zwojach, a  odchylony kciuk wskaże wtedy biegun północny zwojnicy.