Rola izolacji elektrycznej i bezpieczników

Jaka jest rola izolacji elektrycznej oraz bezpieczników? Co zrobić kiedy nam “wywaliło korki? Bezpieczniki oraz izolacja elektryczna pomagają nam w bezpiecznym korzystaniu z instalacji elektrycznej.

Bezpieczniki

Bezpiecznik to zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed nadmiernym natężeniem prądu poprzez przerwanie obwodu prądu. Przerwanie obwodu prądu w sytuacji nadmiernego natężenia prądu chroni przed wypadkami oraz dalszymi uszkodzeniami.

Każda domowa instalacja elektryczna powinna posiadać bezpiecznik główny oraz bezpieczniki poszczególnych obwodów. Bezpieczniki te samoczynnie przerywają dopływ prądu w przypadku przeciążenia instalacji elektrycznej lub zwarcia. Po usunięciu awarii bezpieczniki można włączyć i przywrócić przepływ prądu.

Co zrobić kiedy “wywaliło korki”?

Kiedy nagle urządzenia elektryczne w domu przestają działać, to prawdopodobnie bezpieczniki zwane potocznie korkami przerwały dopływ prądu w naszej domowej instalacji elektrycznej.

Najczęstszym powodem “wywalenia korków” jest przekroczenie mocy pozostającej do naszej dyspozycji określonej w umowie świadczenia usług dostępu do sieci elektrycznej (zwykle 3300 W). W tym przypadku, aby przywrócić dopływ prądu należy wyłączyć część urządzeń elektrycznych oraz podnieść bezpiecznik.

Drugą możliwością jest zwarcie spowodowane nieprawidłowo działającym urządzeniem lub obwodem. Aby przywrócić dopływ prądu musimy odłączyć uszkodzone urządzenie z sieci i podnieść bezpiecznik. Jeżeli problem powtarza się i dotyczy starych lub nieprawidłowo działających obwodów naszej instalacji będziemy potrzebowali pomocy elektryka.

UWAGA: Naprawę domowej instalacji elektrycznej warto zlecić elektrykowi bo płynie w niej prąd 230 V. Porażenie prądem elektrycznym o takim napięciu może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia.

Izolacja elektryczna

Izolacja elektryczna to warstwa ochronna, wykonana z materiału izolacyjnego (np. gumy), która uniemożliwia przepływ prądu niepożądaną drogą. Jaka jest rola izolacji elektrycznej? Przewody elektryczne pokrywane są warstwa izolacyjną aby zabezpieczyć nas przed porażeniem prądem oraz chronić same przewody przed uszkodzeniami oraz wilgocią. Izolacja przewodów elektrycznych pełni także funkcje informacyjną.

UWAGA: Nigdy nie dotykaj niezaizolowanych części obwodów elektrycznych pod napięciem.

Kolory przewodów elektrycznych

Kolory izolacji odpowiadają funkcjom przewodów:

  • Uziemienie (oznaczone PE) – kolor żółto-zielony
  • Faza (oznaczona L) – kolor czerwony lub czarny lub brązowy
  • Neutralny (oznaczony N) – kolor niebieski

Co to jest faza, uziemienie oraz przewód neutralny?

Do zasilania obwodów prądu zmiennego (np. w domowej instalacji elektrycznej) potrzebne są przewody fazowy (L) i neutralny (N). Faza to przewód pod napięciem 230 V – dotknięcie niezaizolowanej jego części będzie skutkować porażeniem prądu. Napięcie przewodu neutralnego to 0 V, gdyż jest on podłączony z punktem neutralnym transformatora sieci.

Uziemienie (PE) to przewód elektryczny służący ochronie przed porażeniem prądem. W przypadku gdy urządzenie elektryczne ulegnie uszkodzeniu i faza zetknie się z jego obudową podłączone uziemienie utworzy linię najmniejszego oporu do ziemi. Urządzenia elektryczne mogą działać bez uziemienia ale w przypadku uszkodzenie i dotknięcia nieuziemionego elementu pod napięciem przez człowieka dojdzie do porażenia prądem.


PRZYDATNY ARTYKUŁ?
Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj do Google Classroom

Pozostałe tematy z działu: Prąd elektryczny

Przepływ prądu | Natężenie prądu | Jednostka natężenia prądu: amper | Napięcie elektryczne | Jednostka napięcia: wolt | Prawo Ohma | Opór elektryczny | Jednostka oporu: om | Praca prądu elektrycznego | Moc prądu elektrycznego | Energia elektryczna | Obwód elektryczny | Domowa instalacja elektryczna | Izolacja i bezpieczniki | Bezpieczne korzystanie z sieci elektrycznej