Wzór na czas?

Uczniowie przerabiając materiał z kinematyki często zadają pytanie: jaki jest wzór na czas w fizyce. I trudno im się dziwić. Wiele zadań wprost prosi o obliczenie czasu trwania ruchu. Ale czy istnieje wzór na czas?

I tak i nie. W fizyce klasycznej czas to wielkość niezależna. A więc nie posiada swojego wzoru. Natomiast służy do definiowania innych wielkości fizycznych. A skoro istnieją zależności pomiędzy czasem a innymi wielkościami to można obliczyć upłynięty czas dla pewnych warunków (wartości tych innych wielkości). Na przykład możemy obliczyć czas ruchu znając drogę oraz wartość prędkości średniej.

Wzór na czas

Czas trwania ruchu możemy obliczyć dzieląc pokonaną drogę przez wartość prędkości średniej. Otrzymany wzór na czas to: t = s / V, gdzie s – to droga a V – wartość prędkości średniej. Zależność tą otrzymujemy przekształcając wzór na prędkość średnią V = s / t.

\Large t = \frac{s}{V_{śr}}

Wzór na czas ruchu – zadanie

Teoria za nami i teraz pora sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, rozwiązując przykładowe zadanie o czasie trwania ruchu. Poniżej przygotowałem już ciekawe zadanie ale nie mart się rozwiążemy je razem – krok po kroku! 🙂

Zadanie: Ile zajęła podróż samochodem z Warszawy do Krakowa jeżeli samochód poruszał się z prędkością średnia 84 km/h a pokonana przez niego droga to 294 km?

Dane:
Vśr = 84 km/h
s = 294 km
t = ?

\large t = \frac{s}{V_{śr}}

Zazwyczaj przed podstawieniem wartości do wzoru warto je przeliczyć na jednostki standardowe ale w tym przypadku możemy ten krok pominąć i otrzymać wynik w godzinach.

\large t = \frac{294 km}{84 \frac{km}{h}}

t = 3,5 h

Odpowiedź: Podróż zajęła 3,5 godziny.


PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
Wzór na prędkość

Pozostałe tematy z działu: Kinematyka
 
Układ odniesienia | Względność ruchu | Tor | Droga | Jednostka czasu: sekunda | Prędkość | Przyspieszenie | Ruch jednostajny prostoliniowy | Ruch jednostajnie przyspieszony (opóźniony) | Swobodny spadek