Soczewki rozpraszające

Soczewka rozpraszająca to soczewka, która rozprasza padające na nią światło. Obrazy powstające w soczewkach rozpraszających są zawsze proste, pomniejszone i pozorne – niezależnie od położenia przedmiotu względem soczewki.

Jak wygląda soczewka rozpraszająca? Jest wklęsła z obu stron lub płaska z jednej i wklęsła z drugiej.