fizyka to moja pasja

Szukasz materiałów z fizyki?

Fizyka z pasją zawiera najważniejsze informacje z fizyki, napisane dla Was prostym językiem. Korzysta z nich miliony uczniów, nauczycieli oraz fascynatów fizyki.​ Tu znajdziesz najważniejsze wzory fizyczne ze wszystkich działów fizyki. Opisane prościej niż w Wikipedii.

Leszek Bober to doświadczony dydaktyk fizyki, profesor oświaty, autor ponad 30 podręczników i publikacji z fizyki. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Zasługi za swoją działalność dydaktyczną.

Fizyka w szkole podstawowej

 1. WŁAŚCIWOŚCI MATERII
  Masa i ciężar | Stany skupienia | Gęstość | Parcie i ciśnienie | Ciśnienie atmosferyczne | Prawo Pascala | Ciśnienie hydrostatyczne | Siła wyporu i prawo Archimedesa | Napięcie powierzchniowe
 2. KINEMATYKA
  Układ odniesienia | Względność ruchu | Tor | Droga | Jednostka czasu: sekunda | Prędkość | Przyspieszenie | Ruch jednostajny prostoliniowy | Ruch jednostajnie przyspieszony (opóźniony) | Swobodny spadek
 3. DYNAMIKA
  Pojęcie siły | Siła wypadkowa | Zasady dynamiki Newtona | Pierwsza zasada dynamiki | Druga zasada dynamiki | Trzecia zasada dynamiki | Siła grawitacji
 4. PRACA, MOC, ENERGIA
  Praca mechaniczna, Jednostka pracy: dżul, Moc, Jednostka mocy: wat, Energia kinetyczna, Energia potencjalna grawitacji, Energia potencjalna sprężystości, Zasada zachowania energii
 5. PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH
  Temperatura | Skale temperatur | Przepływ energii (ciepło) | Ciepło właściwe | Jednostka ciepła: dżul | Przewodnictwo cieplne | Zjawisko konwekcji | Stany skupienia
 6. ELEKTROSTATYKA
  Elektryzowanie ciał | Przewodniki i izolatory | Indukcja elektrostatyczna | Elektroskop | Ładunek elektryczny | Jednostka ładunku elektrycznego: kulomb
 7. PRĄD ELEKTRYCZNY
  Przepływ prądu | Natężenie prądu | Jednostka natężenia prądu: amper | Napięcie elektryczne | Jednostka napięcia: wolt | Energia elektryczna | Prawo Ohma | Opór elektryczny | Jednostka oporu: om | Praca prądu elektrycznego | Moc prądu elektrycznego | Schematy obwodów elektrycznych | Izolacja i bezpieczniki | Bezpieczne korzystanie z sieci elektrycznej
 8. MAGNETYZM
  Pole magnetyczne | Bieguny magnetyczne | Zachowanie igły magnetycznej | Indukcja magnetyczna | Elektromagnesy | Silnik prądu stałego
 9. RUCH DRGAJĄCY I FALOWY
  Ruch okresowy wahadła – amplituda, okres, częstotliwość | Ruch drgający | Fale mechaniczne | Dźwięki
 10. OPTYKA
  Rozchodzenie światła | Odbicie światła | Zwierciadła płaskie i kuliste – ognisko, ogniskowa | Załamanie światła | Soczewki | Wady wzroku | Rozszczepienie światła, barwy, pryzmat | Fale elektromagnetyczne – radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe, rentgenowskie i gamma

Fizyka w liceum i technikum

 1. KINEMATYKA
  Układ odniesienia i względność ruchu | Ruch, położenie, tor, droga | Przemieszczenie | Prędkość i szybkość | Przyspieszenie | Klasyfikacja ruchów | Ruch jednostajny prostoliniowy | Ruch jednostajnie zmienny (przyspieszony, opóźniony) | Swobodny spadek | Rzut pionowy | Rzut poziomy | Rzut ukośny | Ruch jednostajny po okręgu: okres, częstotliwość, prędkość liniowa, przyspieszenie dośrodkowe, prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe
 2. Dynamika
 3. Praca, moc, energia
 4. Hydrostatyka
 5. Grawitacja i astronomia
 6. Drgania
 7. Termodynamika
 8. Elektrostatyka
 9. Prąd elektryczny
 10. Magnetyzm
 11. Fale i optyka
 12. Fizyka atomowa
 13. Fizyka relatywistyczna i jądrowa