Dyfuzja

Wkładając torebkę z herbatą do kubka z gorącą wodą możemy zobaczyć jak woda najpierw zabarwi się w miejscu zetknięcia z torebką po czym brązowy kolor stopniowo rozejdzie się po szklance aż do momentu kiedy herbata w całym kubku będzie jednakowo zabarwiona. Tak właśnie działa dyfuzja. Dyfuzja to samorzutny proces mieszania się substancji.

Czym jest dyfuzja?

Jak dochodzi do dyfuzji? Cząsteczki substancji ciągle poruszają się i zderzają się z sobą. Jeżeli zmieszamy ze sobą dwie substancje ich cząsteczki po pewnym czasie całkowicie się wymieszają w wyniku swojego chaotycznego ruchu.

Od czego zależy szybkość dyfuzji? Od temperatury – im większa temperatura tym większa prędkość ruchu cząsteczek i tym szybsza dyfuzja.

Gdzie zachodzi dyfuzja? Dyfuzja może zachodzić w ciałach stałych (bardzo wolno), w cieczach (szybciej) oraz gazach (najszybciej) a także pomiędzy substancjami w różnych stanach skupienia np. tlen może dyfundować do wody co pomaga rybom oddychać.

Przykłady dyfuzji:

  • Zaparzanie herbaty
  • Rozchodzący się zapach perfum lub kwiatów ‘
  • Rozprzestrzenianie się wirusów
  • Mieszanie się złota z ołowiem (zajmuje kilka lat po ich zetknięciu)

Dyfuzja herbaty owocowej