Magnesy

Magnesy używane są powszechnie – w silnikach samochodowych, kompasie, dyskach HDD, kartach bankomatowych czy choćby do umieszczenia kartek na lodówce. Ale czym jest magnes i dlaczego przyciąga on niektóre przedmioty?

1. Czym jest magnes?

Magnes to ciało, które “samo” przyciąga żelazo oraz przyciąga lub odpycha inne magnesy. Magnes posiada właściwości magnetyczne. Magnes wytwarza pole magnetyczne.

CIEKAWOSTKA

Już w starożytności Grecy i Chińczycy okryli, że niektóre rzadko występujące kamienie magnetyty posiadały “magiczne” właściwości – przyciągały żelazo a zawieszone na sznurku lub unosząc się na wodzie zawsze wskazywały ten sam kierunek co było przydatne w nawigacji. Nazwa mages pochodzi od miasta Magnesia (obecnie na terenie Turcji), gdzie starożytni Grecy wydobywali magnetyt.

Autor: Terravolt licencja: CC BY 3.0

2. Bieguny magnetyczne magnesu

Najsilniej magnes przyciąga lub odpycha na swoich końcach.

Końce magnesów nazywamy biegunami magnetycznymi magnesu. Każdy magnes posiada dwa bieguny:

  • północny N (zwykle oznaczany kolorem czerwonym) oraz 
  • południowy S (zwykle oznaczany kolorem niebieskim).

3. Oddziaływanie biegunów magnesów

Dwa bieguny magnetyczne jednoimienne (N i N lub S i S) odpychają się wzajemnie, a dwa bieguny różnoimienne  (N i S) przyciągają się wzajemnie.

Co stanie się jeżeli przedzielimy magnes na pół? Powstaną dwa małe magnesy – i każdy będzie miał swój biegun dodani i ujemny.

Dlaczego magnesy przyciągają się i odpychają?

W uproszczeniu przez ruch ładunków elektrycznych. Elektrony atomu każdej substancji posiadają ładunek elektryczny. Krążąc wokół jądra powodują przepływ prądu i działają jak małe magnesy. W większości substancji dokładnie ta sama liczba elektronów krąży w jednym co drugim kierunku i ich oddziaływanie magnetyczne się neutralizuje. W niektórych substancjach takich jak żelazo, nikiel czy kobalt większość elektronów krąży w tym samym kierunku i dlatego wykazują one (niezneutralizowane) właściwości magnetyczne.