Energia elektryczna

Kiedy potocznie mówimy o cenach prądu czy jego dostępności mamy na myśli energię elektryczną. Energia elektryczna jest wygodna w użyciu i łatwo można ją zamienić na inne formy energii np. przy przepływie prądu przez rezystor praca prądu zamieniana jest na ciepło a przy przepływie przez silnik elektryczny na pracę mechaniczną. 

Niestety, energię elektryczną nie jest tak łatwo przechowywać – akumulatory, których używamy np. w samochodach elektrycznych mają ograniczoną pojemności i duży koszty produkcji. Dlatego też, energię elektryczną produkujemy na bieżąco, w ilości zbliżonej do zapotrzebowania na nią.

Sposoby wytwarzania energii elektrycznej:

Energię elektryczną wytwarzamy głównie w elektrowniach, w ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się domowe instalacje paneli słonecznych.

  • Elektrownie węglowe wytwarzają energię pochodzącą ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. Podczas spalania ogrzewana jest woda, która parując napędza turbinę połączoną z generatorem prądu
  • Elektrownie wodne zamieniają energię mechaniczną spadającej wody na energię elektryczną poruszając turbinę połączoną z generatorem prądu
  • Elektrownie wiatrowe wytwarza energię elektryczną przy pomocy turbin wiatrowych napędzanych siłą wiatru
  • Elektrownie jądrowe (atomowe) wytwarzają energię elektryczną pochodzącą z rozszczepienia jąder atomów.
  • Instalacje fotowoltaiczne odbierają ciepło promieniowania słonecznego i zamieniają je na energię elektryczną

Jednostka energii elektrycznej

Jednostką energii jest dżul ale najczęściej w życiu codziennym używamy kilowatogodzin (1kWh) np. do określenia zużycia czy ceny prądu.

1 kWh = 3,6 MJ