Druga zasada dynamiki

Druga zasada dynamiki pozwala zmierzyć działanie siły w układzie inercjalnym. Trzy zasady dynamiki zostały sformułowane przez angielskiego fizyka Isaaca Newtona w 1687 roku.

Druga zasada dynamiki głosi, że jeżeli na ciało działa stała siła wypadkowa, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

F = m ⋅ a

F – siła
a – przyspieszenie
m – masa

Przygotowujesz się do sprawdzianu?

Więcej zadań z rozwiązaniami znajdziesz w moim ebooku: Dynamika. Testy Sprawdzające oraz w sekcji sekcji: Testy z dynamiki.

Z drugiej zasady dynamiki wynika, że:

  • Jeżeli taka sama siła działa na ciała o różnych masach, to uzyskane przyspieszenia są tym większe, im mniejszą masę ma dane ciało.
  • Jeżeli różne siły działają na ciało o pewnej masie, to tym większe jest przyspieszenie, im większa jest wartość siły wypadkowej.

Druga zasada dynamiki pozwala nam zdefiniować jednostkę siły: siła ma wartość 1 N, jeżeli ciało o masie 1 kg uzyskuje pod działaniem tej siły przyspieszenie 1 m/s2.

1 N = 1 kg × 1 m/s2

Zadanie

Siła o wartości 80 N nadaje wózkowi przyspieszenie 4 m/s2. Oblicz masę wózka.

Odpowiedź: 20 kg.

Wskazówki: Ze wzoru na siłę F = am wyprowadź wzór na masę (m = F/a). Podstaw wartości i nie zapomnij o jednostce masy.

Przygotowujesz się do sprawdzianu?
Wiecej zadań z rozwiązaniami z dynamiki znajdziesz w sekcji: Testy z dynamiki.

Zapoznaj się z przykładami i tłumaczeniem zasad dynamiki Newtona, na podstronie w całości poświęconej temu zagadnieniu.

Zasady dynamiki Newtona

PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
III zasada dynamiki

Pozostałe tematy z działu: DYNAMIKA

Pojęcie siły | Siła wypadkowa | Zasady dynamiki Newtona | Pierwsza zasada dynamiki | Druga zasada dynamiki | Trzecia zasada dynamiki | Siła ciężkości | Opory ruchu: tarcie i opór powietrza | Testy z dynamiki