Układ inercjalny

Układ inercjalny to układ odniesienia, który pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (bez przyspieszenia). W układzie inercjalnym nie pojawiają się pozorne siły bezwładności. Często podawanymi przykładami układów inercjalnych są Ziemia i Słońce, choć nie są idealnie inercjalne z uwagi na ruch obrotowy.

Pierwsza zasada dynamiki opisuje układy inercjalne. Druga i trzecia zasada dynamiki mają zastosowanie jedynie dla układów inercjalnych.