Okres drgań

Okres drgań jest jedną z wielkości fizycznych charakteryzujących ruch drgający i falowy. Okres drgań to czas trwania jednego pełnego drgania czyli czas trwania ruchu od pewnego punktu wychylenia z powrotem do tego punktu. Możemy powiedzieć, że okres drgań to czas pomiędzy wystąpieniami tej samej fazy ruchu drgającego.

Przykładowo, w prostym ruchu wahadła zegara okresem drgań będzie czas ruchu wahadła od maksymalnego wychylenia w prawo do maksymalnego wychylenia w lewo i z powrotem.

W fizyce okres drgań oznaczamy duża literą T. Okres jest odwrotnością częstotliwości f czyli liczbie drgań na sekundę.

\large T = \frac{1}{f}

Na wykresie wychylenia od czasu okres to odległość pomiędzy dwoma punktami o tym samym wychyleniu np. od -A do -A lub od +A do +A.