Okres drgań

Okres drgań jest jedną z wielkości fizycznych charakteryzujących ruch drgający i falowy. Okres drgań to czas trwania jednego pełnego drgania czyli czas trwania ruchu od pewnego punktu wychylenia z powrotem do tego punktu. Możemy powiedzieć, że okres drgań to czas pomiędzy wystąpieniami tej samej fazy ruchu drgającego.

Przykładowo, w prostym ruchu wahadła zegara okresem drgań będzie czas ruchu wahadła od maksymalnego wychylenia w prawo do maksymalnego wychylenia w lewo i z powrotem.

W fizyce okres drgań oznaczamy duża literą T. Okres jest odwrotnością częstotliwości f czyli liczbie drgań na sekundę.

\large T = \frac{1}{f}

Na wykresie wychylenia od czasu okres to odległość pomiędzy dwoma punktami o tym samym wychyleniu np. od -A do -A lub od +A do +A.

Na sprawdzianach z ruchu drgającego i falowego bardzo często pojawia się zadanie odczytania okresu z wykresu. Przećwiczmy to razem. Więcej zadań na sprawdzian znajdziesz w moim ebooku: Ruch drgający i falowy. Testy sprawdzające.

Zadanie

Z wykresu ruchu drgającego poniżej odczytaj okres drgań.


Odpowiedź: Okres drgań to 4 s.

Wskazówki: Okres ruchu to dwa przejścia przez położenie równowagi (0 na osi pionowej). Znajdź pierwszy najwyższy punkt na wykresie (górkę) – to będzie t = 2 s i przejedź przez dwa położenia równowagi do następnej górki. Znajdzie się ona w punkcie t = 6 s. Okres to różnica 6 s – 2 s = 4 s. 

Przygotowujesz się do sprawdzianu?

Kompletne zestawy zadań na sprawdzian z odpowiedziami, rozwiązaniami i punktacją znajdziesz w moim ebooku: Ruch drgający i falowy. Testy sprawdzające.

W ebooku znajdziesz:

  • Wymagania nauczyciela na sprawdzian
  • Zestawy testów po 18 zadań dla obu grup
  • Rozwiązania ze wskazówkami
  • Punktacja i ocena wynikowa na sprawdzianie

Godziny porad za jedyne 20 zł teraz w promocji! – ułamek ceny jednej lekcji korepetycji z nauczycielem i bez wychodzenia z domu. UWAGA: Cena regularna przed promocją 25 zł.


PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Następny temat:
Częstotliwość

Pozostałe tematy z działu: RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Ruch drgający – położenie równowagiamplitudaokres drgańczęstotliwość | Ruch okresowy wahadła | Ruch ciężarka na sprężynie | Przemiany energii w ruchu drgającym | Wykresy ruchu drgającego | Czym jest fala? | Fale mechaniczne | Fale dźwiękowe: infradźwięki, dźwięki słyszalne, ultradźwięki | Fale elektromagnetyczne | Przykładowe zadania z ruchu drgającego i falowego | Komplet testów na sprawdzian