Jednostka ciepła: dżul

Jednostka ciepła czyli energii jest dżul (1 J). Ponieważ praca jest miarą przekazywanej energii pomiędzy systemami dżul jest także jednostką pracy. Nazwa dżul pochodzi od nazwiska angielskiego fizyka Jamesa Prescotta Joule’a.

Jak wyobrazić sobie jednego dżula? Jeden dżul to dość niewielka ilość energii potrzebna na przykład do:

  • podgrzania 1 grama wody o 0.24 stopnia Celsjusza
  • uniesienia małego przedmiotu o masie 100 gram (np. tabliczki czekolady czy dwóch jajek) na wysokość 1 metra

PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
I zasada termodynamiki

Pozostałe tematy z działu: TERMODYNAMIKA  

Temperatura | Skale temperatur | Energia wewnętrzna | Przepływ energii (ciepło) | Jednostka ciepła: dżul | Pierwsza zasada termodynamiki | Przewodnictwo cieplne | Zjawisko konwekcji | Ciepło właściwe | Zmiany stanów skupienia | Topnienie i krzepnięcie | Parowanie i skraplanie