Jednostka czasu: sekunda

Jednostką czasu w układzie SI jest sekunda.

Z definicji, 60 sekund to jedna minuta a 60 minut to jedna godzina. 24 godziny to jedna doba. Wykonując mnożenie możemy obliczyć, że jedna godzina to 60 x 60 = 3600 sekund a jedna doba to 3600 x 24 = 86 400 sekund.

W ten sposób, dawniej definiowano 1 sekundę – jako 1/86400 część doby słonecznej. Od 1967 roku używamy precyzyjnej definicji “atomowej” opartej o częstotliwość promieniowania atomów cezu.

 


PRZYDATNY ARTYKUŁ? Udostępnij link innym:

Facebooktwitterpinterestmail

Dodaj do Google Classroom

Następny temat:
Prędkość

Pozostałe tematy z działu: Kinematyka
 
Układ odniesienia | Względność ruchu | Tor | Droga | Jednostka czasu: sekunda | Prędkość | Przyspieszenie | Ruch jednostajny prostoliniowy | Ruch jednostajnie przyspieszony (opóźniony) | Swobodny spadek