Zdolność skupiająca soczewki

Zdolność skupiająca soczewki

Zdolność skupiająca soczewki to wielkość opisująca jak dobrze soczewka potrafi skupiać lub rozpraszać światło. Dodatnia zdolność oznacza soczewkę skupiającą a ujemna soczewkę rozpraszająca.

Zdolność skupiająca soczewki zależy od ogniskowej soczewki – soczewki o małej ogniskowej lepiej a soczewki o dużej ogniskowej gorzej skupiają światło.

Wzór na zdolność skupiającą soczewki

Zależność tę możemy zapisać za wzorem. Wzór na zdolność skupiającą soczewki Z dla powietrza to Z=1/f, gdzie f – to ogniskowa.​ Zdolność skupiająca soczewki to odwrotność ogniskowej wyrażonej w metrach.

\large Z = \frac{1}{f}

Z – zdolność skupiająca soczewki
f – ogniskowa

Dla innych ośrodków materialnych niż powietrza wzór na zdolność skupiającą soczewki to Z = n/f, gdzie Z to zdolność skupiająca, n – współczynnik załamania, f – ogniskowa

Dioptria

Zdolność skupiającą wyrażamy w dioptriach (1D). Soczewka o zdolności skupiającej 1 dioptria ma ogniskową 1 metr.

Zadanie:

Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej f = 10 cm

Dane:
f = 10 cm = 0.1 m
Z = ?

\large Z = \frac{1}{f}=\frac{1}{\frac{1}{10}m}=10D

Odpowiedź: Zdolność skupiająca soczewki o ogniskowej 10 cm to 10 dioptrii. Dodatnia zdolność oznacza, że jest to soczewka skupiająca.