Ruch prostoliniowy – szkoła średnia

Z zjawiskiem ruchu stykamy się na co dzień – obserwując pędzące samochody, wrzucając papierek do kosza czy też podziwiając krążący dookoła Ziemi księżyc.

Najprostszym rodzajem ruchu jest ruch prostoliniowy. Ruch prostoliniowy to taki ruch, którego torem jest linia prosta – odbywa się on w jednym wymiarze.

Przykłady ruchu prostoliniowego:

  • Poruszający się w lini prostej pociąg metra
  • Koralik zsuwający się po nitce
  • Wagonik poruszający się po prostych torach w kopalni

Rodzaje ruchu prostoliniowego

  • Ruch jednostajny prostoliniowy
  • Ruch prostoliniowy zmienny
  • Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny