Testy z dynamiki

Przygotowujesz się do sprawdzianu z dynamiki w szkole podstawowej i zastanawiasz się jak mogą wyglądać przykładowe zadania na teście w szkole?

Przygotowałem dla Ciebie kilka przykładowych zadań, pełne zestawy dla obu grup znajdziesz w moim ebooku: Dynamika. Testy Sprawdzające.

Przykładowe zadania z dynamiki

Rozwiązywanie przykładowych zadań podobnych do tych, które pojawią się na sprawdzianie do doskonały sposób na przygotowanie się do sprawdzianu i uzyskania bardzo dobrego wyniku.

Zadanie 1:

Wymień jednostkę siły oraz wyraź ją w jednostkach podstawowych układu SI:

a) N, kg m/s2
b) F, kg m/s2
c) F, kg/s2
d) N, kg m/s

Odpowiedź: Prawidłowa odpowiedź to a. Jednostka siły to 1 N (niuton), którą można wyrazić w jednostkach podstawowych układu SI jako kg m/s2.

Wskazówki: Nie pomyl jednostki siły N z symbolem siły F. Definicji 1 N nie musisz znać na pamięć, możesz skorzystać ze wzoru F = am i jednostek a (m/s2) oraz m (kg).

Zadanie 2:

Piotrek pcha szkolną ławkę poziomo siłą o wartości 250 N a Zuza siłą 250 N. Siły te posiadają ten sam kierunek i przeciwne zwroty. Oblicz siłę wypadkową tych sił, pomijając siłę tarcia.

Odpowiedź: 0 N.

Wskazówki: Wartość siły wypadkowej w tym przypadku (ten sam kierunek, przeciwny zwrot) obliczysz odejmując od siebie wartości siły składowych. Ławka nie poruszy się, bo uczniowie próbują ją przesunąć z dwóch stron siłą o takiej samej wartości.

Zadanie 3:

Które sytuacje są przykładami bezwładności ciała?

a) Maszerujący turysta potknął się i upadł do przodu
b) Piłka odbiła się od podłogi
c) Wrzucony do wody kamień opada na dno jeziora
d) Uczeń z pełną szklanką wody gwałtownie zatrzymał się i oblał kolegę

Odpowiedź: Prawidłowe odpowiedzi to a, d.

Wskazówki: W sytuacjach a, d ciało turysty oraz woda bezwładnie kontynuują ruch. Sytuacje b, c nie opisują bezwładności.

Zadanie 4:

Oblicz ciężar chłopca o masie 50 kg, przyjmując g = 10 m/s2

Odpowiedź: 500 N

Wskazówki: Cieżar to inaczej siła ciężkości. Skorzystaj ze wzoru na siłę ciężkości Fg = mg.

Zadanie 5:

Motocykl porusza się ze stałą prędkością na prostym odcinku drogi. Motocykl napędza siła o wartości 0,8 kN. Oblicz siłę oporów ruchu, działającą na motocykl.

Odpowiedź: 0,8 kN.

Wskazówki: Z I zasady dynamiki wiemy, że na ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym działają siły, które się równoważą (lub nie działają żadne siły). W tym przypadku siła ciężkości będzie równa co do wartości sile oporu ruchu (tarciu i oporom powietrza).

Zadanie 6:

Oblicz wartość siły wypadkowej działającej na samochód elektryczny Tesla Model S o masie 2,1 ton w ciągu 5 sekund przebył drogę 125 metrów. Załóż, że poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Odpowiedź: 21 kN

Rozwiązanie:

m = 2,1 ton = 2100 kg
t = 5 s
s = 125 m
Fw = ?

Skorzystaj ze wzoru na siłę F = am.

Brakujące przyspieszenie wylicz ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

s = at2/2 przekształcając
a = 2s/t2.

Podstaw wyliczone przyspieszenie do wzoru na siłę otrzymując:
F = 2sm/t2

Nie zapomnij zamienić ton na jednostkę podstawową kg przy podstawieniu wartości do wzoru.

F = 2*125 m* 2100 kg/(5s)2
F = 250 m * 2100 kg / 25 s2 skracając 25
F = 10 * 2100 kg = 21000 kg

Otrzymany wynik możesz wyrazić w kN.

F = 21 kN

Zestawy testów z dynamiki

Na sprawdzianie możesz spodziewać się około 15-20 zadań. Skorzystaj z mojego ebooka Dynamika. Testy Sprawdzające aby zobaczyć pełne zestawy dla obu grup wraz z odpowiedziami oraz wskazówkami jak rozwiązać każde zadanie.

  • Wymagania nauczyciela na sprawdzian
  • Zestawy testów po 18 zadań dla obu grup
  • Rozwiązania ze wskazówkami
  • Punktacja i ocena wynikowa na sprawdzianie

Godziny porad za jedyne 25 zl – ułamek ceny jednej lekcji korepetycji z nauczycielem i bez wychodzenia z domu. UWAGA: Kup teraz w promocyjnej cenie – 22 zł.