Fizyka

Fizyka to fascynująca nauka przyrodnicza, która pomaga nam zrozumieć świat. Przykładowo fizyka daje nam odpowiedzi na pytania:

Na czym polega fizyka? Fizyka zaczyna się od obserwacji i pomiarów. Za pomocą wielkości fizycznych oraz jednostek. Następnie formujemy teorie, które określają relacje pomiędzy wielkościami. Idee i twierdzenia fizyki są sformułowane precyzyjnie za pomocą matematyki.

W słownikach, encyklopediach i podręcznikach fizyki możemy odnaleźć nieco tajemniczo brzmiące definicje fizyki. Zazwyczaj podają one, że klasyczna fizyka zajmuje się badaniem właściwości materii (czyli substancji) lub ciał fizycznych (obiektów).