Ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostanie przyspieszony to ruch, w którym prędkość zmienia się w sposób jednostajny – rośnie o stałą wartość w jednostce czasu. Przykładem ruchy jednostajnie przyspieszonego jest spadające z drzewa jabłko.

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym

$latex \large a = \frac{\Delta  V}{\Delta t} = \frac{V_k – V_p}{\Delta t}$

Wzór na prędkość końcową, bez prędkości początkowej

$latex \large V_k = a \cdot t \:\:\: $

Wzór na drogę, bez prędkości początkowej

$latex \large s = \frac{a \dot t^2}{2} \:\:\:$

Wzór na prędkość końcową, z prędkością początkową:

$latex \large V_k = V_p + a \cdot t \:\:\: $ [równanie ruchu #1]

Wzór na drogę, z prędkością początkową:

$latex \large s = V_p \cdot t + \frac{a \dot t^2}{2} \:\:\:$

Ruch, w którym prędkość maleje o stałą wartość w jednostce czasu nazywamy ruchem jednostajnie opóźnionym Ruch jednostanie przyspieszony oraz ruch jednostajnie opóźniony zaliczamy do ruchów zmiennych.

UDOSTĘPNIJ LINK:
Facebooktwittermail