Ciało fizyczne i substancja fizyczna

Podczas nauki fizyki spotkacie się z pojęciem ciało fizyczne. Występuje ono często w definicjach, treści praw fizycznych czy zadaniach. Ale czym jest ciało fizyczne?

W tym artykule opowiem Wam czym jest ciało fizyczne i wytłumaczę czym ciało fizyczne różni się od substancji fizycznej. Uwaga: pytanie o różnicę między nimi często pojawia się na sprawdzianach z fizyki.

Ciało fizyczne

Ciało fizyczne to obiekt materialny będący przedmiotem naszych badań. Przykładami ciał fizycznych mogą być piłka, piłkarz, samochód, Słońce, drzewo.

Dwa lub więcej ciał fizycznych nazywamy układem ciał fizycznych. Ciała fizyczne są zbudowane z substancji fizycznych.

Zadanie

Które z odpowiedzi wymieniają przykłady ciał fizycznych?

a) spadające jabłko
b) odbijająca się piłka
c) grawitacja
d) parowanie

Rozwiązanie: Odpowiedzi a i b wymieniają obiekty materialne, o pewnej masie i dlatego odnoszą się do ciał fizycznych. Odpowiedzi c, d są nieprawidłowe bo nie odnoszą się do obiektów materialnych. Parowanie jest zjawiskiem fizycznym a grawitacja rodzajem oddziaływania.

Substancja fizyczna

Substancja fizyczna to “materiał”, z którego zbudowane są ciała fizyczne np. stół może być zbudowany z drewna a sopel czy kra z lodu. Przykładami substancji fizycznych są guma, lód, drewno, złoto.

Substancje fizyczne mogą być jednorodne jak np.: żelazo czy woda lub być mieszaniną jak np. stal (która jest stopem żelaza z węglem) czy piasek (złożony z krzemu i tlenków metali).

Zadanie

Które z odpowiedzi wymieniają przykłady substancji fizycznych?

a) igloo
b) szkło
c) spinacz
d) stal

Rozwiązanie: Odpowiedzi b, d wymieniają przykłady substancji fizycznych czyli materiałów, z których zbudowane są ciała fizyczne. Odpowiedzi a, c są nieprawidłowe. Igloo to ciało fizyczne zbudowane z lodu a spinacz to ciało fizyczne zbudowane ze stali.

Przeczytaj koniecznie