Zjawiska fizyczne

Zapewne kojarzycie pobudzające wyobraźnie fotografie przedstawiające zjawiska fizyczne np. krople rosy, rozbryzgującą się wodę, zachód czy nawet zaćmienie Słońca. Wiele instytucji organizuje konkursy na najlepsze fotografie zjawisk fizycznych. I tu rodzi się pytanie – czym jest zjawisko fizyczne?

Na to pytanie ciężko jest znaleźć odpowiedź, pomimo iż, zjawiska fizyczne towarzyszą nam na każdym kroku. Słowniki i encyklopedie zazwyczaj nie zawierają tego pojęcia albo podają nam definicje z innych dziedzin jak chemia czy nawet filozofia.

Czym są zjawiska fizyczne? Zjawisko fizyczne to zdarzenie, które jesteśmy w stanie zaobserwować np. przez pomiary wielkości fizycznych. Zjawiska fizyczne to przedmioty badań w fizyce. Badanie zjawisk fizycznych polega na pomiarach wielkości fizycznych i ustaleniu zachodzących pomiędzy nimi zależności.

Przykłady zjawisk fizycznych:

Uwaga zjawiskami fizycznymi nie są ciała fizyczne czy też prawa i zasady fizyki.