Opis zbioru zadań

Zbiór zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum został napisany tak, aby można było z niego korzystać zarówno w szkole pod kierunkiem nauczyciela, jak również do samodzielnej pracy w domu, w celu dobrego przygotowania się do egzaminu gimnazjalnego lub do udziału w konkursach i turniejach fizycznych.

W tej pozycji znajdują się zadania problemowe, obliczeniowe oraz doświadczalne. Zbiór składa się z dwóch części. W pierwszej części znajduje się 834 zadania otwarte, a w drugiej części 195 zadań zamkniętych. Zadania są uporządkowane według wzrastającego poziomu umiejętności. Często kolejne zadania ćwiczą tę samą umiejętność. Należy część z nich rozwiązać na lekcji, a podobne pozostawić uczniom do ćwiczenia w domu. Uczeń rozpoczynając naukę fizyki powinien podejmować pierwsze próby samodzielnego rozwiązywania zadań podobnych do rozwiązywanych w szkole. Dane zawarte w zadaniach nie absorbują uwagi ucznia wykonywaniem skomplikowanych obliczeń. Poprawne rozwiązanie zadania wymaga często zamiany jednostek pochodnych na jednostki podstawowe układu SI. Pod koniec działu znajdują się zadania złożone, wymagające od ucznia umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów fizyki oraz dobrego posługiwania się aparatem matematycznym na poziomie gimnazjalnym. Zadania o podwyższonym stopniu trudności zostały opatrzone gwiazdkami. Pewna część zadań zawiera kilka poleceń. Część tych zadań została sformułowana tak, aby ułatwić uczniowi rozwiązanie skomplikowanego zadania poprzez wskazanie właściwej drogi rozumowania. Do wszystkich zadań rachunkowych i testowych są podane odpowiedzi, do wielu zadań problemowych jest podana krótka odpowiedź. Sprawdzeniem zdobytej wiedzy z danego działu mogą być zadania zamknięte.

Zbiór składa się w dużej mierze z zadań zawartych w poprzednim wydaniu. Nowe zadania powstawały w trakcie przygotowywania sprawdzianów, pracy z uczniami w celu przygotowania ich do konkursów fizycznych oraz w wyniku dyskusji z nauczycielami nad poprzednim wydaniem. Decydujący wpływ na kształt nowego wydania miała utworzona nowa podstawa programowa.