Spis treści

Spis treści pozycji: Fizyka. Zbiór zadań dla gimnazjum:

Wstęp

1. Wielkości fizyczne i ich pomiar

1.1. Pomiar wielkości fizycznych

1.2. Jednostki długości i czasu

1.3. Jednostki powierzchni

1.4. Jednostki objętości i masy

1.5. Obliczanie gęstości

 

2. Pomiar oddziaływań

2.1. Rodzaje sił

2.2. Skutki działania sił

2.3. Graficzny obraz sił

2.4. Działanie kilku sił na jedno ciało

2.5. Masa i ciężar ciała

2.6. Pomiar siły

 

 

3. Hydrostatyka i aerostatyka

3.1. Ciśnienie i jego jednostki

3.2. Prawo Pascala i urządzenia hydrauliczne

3.3. Ciśnienie hydrostatyczne

3.4. Siła wyporu

 

 

4. Cząsteczkowa budowa ciał

4.1. Dowody cząsteczkowej budowy substancji

4.2. Ruch cząsteczek

4.3. Oddziaływanie cząsteczek

4.4. Rozszerzalność temperaturowa

4.5. Anomalna rozszerzalność temperaturowa wody

 

5. Kinematyka

5.1.  Opis ruchu

5.2.  Ruch prostoliniowy jednostajny

5.3.  Zależność drogi i prędkości od czasu w ruchu prostoliniowym jednostajnym

5.4.  Prędkość średnia

5.5.  Obliczanie drogi i czasu w ruchu prostoliniowym jednostajnym

5.6.  Względność prędkości

5.7.  Przyspieszenie w ruchu prostoliniowym

5.8.  Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony

5.9.  Ruchy prostoliniowe – zadania złożone

5.10.Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony

 

 

6. Dynamika

6.1. Równowaga sił.  I zasada dynamiki. Bezwładność ciał.

6.2. II zasada dynamiki

6.3. III zasada dynamiki

6.4. Opory ruchu. Siła tarcia

6.5. Swobodne spadanie

 

7. Praca, moc energia

7.1. Praca mechaniczna

7.2. Moc

7.3. Energia potencjalna grawitacji

7.4. Energia kinetyczna

7.5. Przemiany energii mechanicznej

7.6. Maszyny proste

 

 

8. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych.

8.1. Zmiany energii wewnętrznej

8.2. Ciepło właściwe. Bilans cieplny

8.3. Zmiany stanów skupienia

 

9. Elektrostatyka

9.1. Elektryzowanie ciał

9.3. Elektryzowanie przez dotyk i indukcję. Zasada zachowania ładunku.

*9.2. Oddziaływanie ładunków elektrycznych

*9.4. Pole elektrostatyczne

 

 

10. Prąd elektryczny

10.1. Napięcie elektryczne. Natężenie prądu.

10.2. Obwody elektryczne

10.3 Opór elektryczny. Prawo Ohma.

10.4. Praca i moc prądu elektrycznego

10.5. Łączenie szeregowe i równoległe oporników

 

11. Magnesy i elektromagnesy.

11.1. Pole magnetyczne Ziemi i magnesów trwałych

11.2. Pole magnetyczne przewodników z prądem

11.3.  Siła elektrodynamiczna

 

 

12. Ruch drgający i falowy

12.1. Ruch drgający

12.2. Fale mechaniczne

12.3. Fale dźwiękowe

 

13. Fale elektromagnetyczne i optyka

13.1. Fale elektromagnetyczne

13.2. Prostoliniowe rozchodzenie się światła

13.4. Zwierciadła kuliste

13.5. Załamanie światła

13.6. Soczewki

 

 

14. Wielkości fizyczne i ich pomiar – test

15. Pomiar oddziaływań – test

16. Hydrostatyka i aerostatyka – test

17. Cząsteczkowa budowa ciał – test

18. Kinematyka – test

19. Dynamika – test

20. Praca, moc, energia -test

21. Energia w zjawiskach cieplnych – test

22. Elektrostatyka – test

23. Prąd elektryczny – test

24. Magnetyzm – test

25. Ruch drgający i falowy – test

26. Fale elektromagnetyczne i optyki – test