Przyspieszenie ziemskie

Przyspieszenie ziemskie to przyspieszenie ciał spadających swobodnie na Ziemię, powodowane przez grawitację.

Przyjmuje się, że przyspieszenie ziemskie wynosi 9,81 m/s2, a dokładniej 9,80665 m/s2 jak przyjęto na 3 Generalnej Konferencji Miar i Wag w 1901 roku. Wartość ta odpowiada przyspieszeniu grawitacyjnemu na poziomie morza i szerokości geograficznej 45,5 stopnia.

Przyspieszenie ziemskie zależy od wysokości, i odległości od równika. A także, składu skorupy ziemskiej oraz nierówności/kształtu.

Co ciekawe wchodząc na Kasprowy Wierch z Zakopanego pokonując oddalając się o ok. 1000 m od środka ciężkości Ziemi jesteśmy w stanie zmieni szyć nasz ciężar o kilkadziesiąt gramów.