Testy ruch drgający i falowy

Przygotowujesz się do sprawdzianu z ruchu drgającego i falowego w szkole podstawowej i zastanawiasz się jak mogą wyglądać przykładowe zadania na teście w szkole?

Przygotowałem dla Ciebie kilka przykładowych zadań, pełne zestawy dla obu grup znajdziesz w moim ebooku: Ruch drgający i falowy. Testy Sprawdzające.

Przykładowe zadania

Rozwiązując zadania podobne do tych, które pojawią się na sprawdzianie doskonale przygotujesz się do sprawdzianu i uzyskasz na nim dużo lepszy wynik.

Zadanie 1

Które z podanych niżej sytuacji opisują ruch drgający:

a) Ruch wahadła starego zegara
b) Skok ze spadochronu
c) Ruch dziecka na huśtawce
d) Start rakiety lecącej na Marsa

Odpowiedź: a, c

Wskazówki: W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi. Ruch wahadła oraz dziecka na huśtawce polega na okresowych wychyleniach.

Zadanie 2

Przypisz wielkości ruchu drgającego oraz ich jednostki do ich definicji:

a) największe wychylenie z położenia równowagi
b) ilość drgań zachodzących w ciągu 1 sekundy
c) czas trwania jednego pełnego drgania

Odpowiedź: a – amplituda [m], b – częstotliwość drgań [Hz], c = okres drgań [s]

Zadanie 3

Z wykresu ruchu drgającego odczytaj jego okres oraz amplitudę


Odpowiedź: Okres drgań to 4s, amplituda drgań to 2.

Wskazówki: Okres ruchu to dwa przejścia przez położenie równowagi (0 na osi pionowej). Znajdź pierwszy najwyższy punkt na wykresie (górkę) – to będzie t = 2 i przejedź przez dwa położenia równowagi do następnej górki. Znajdzie się ona w punkcie t = 6. Okres to różnica 6-2=4. Amplituda to najwyższy punkt na wykresie czyli x = 2.

Zadanie 4

Które zdania opisujące przemiany energii w ruchu drgającym są prawdziwe?

a) Energia kinetyczna wahadła jest najmniejsza w położeniu równowagi
b) Energia potencjalna jest najmniejsza w położeniu największego wychylenia
c) Suma energii potencjalnej i kinetycznej jest stała, jeżeli pominiemy opory ruchu

Odpowiedź: c

Wskazówki: Wahadło (tak jak dziecko na huśtawce) największą prędkość rozwija przechodząc przez położenie równowagi, energia kinetyczna ciała zależy od kwadratu jego prędkości. Im prędkość większa tym energia kinetyczna większa. W położeniu największego wychylenia ciało na chwile zatrzyma się, ale będzie znajdować się najwyżej a więc jego energia potencjalna będzie najwyższa. Podczas ruchu energia potencjalna będzie zamieniać się na kinetyczną a kinetyczna na potencjalną. Jeżeli zaniedbamy opory ruchu to ich suma pozostanie stała.

Zadanie 5

Harcerka, na wycieczce w górach stojąc w pewnej odległości od skalnej ściany, głośno krzyknęła. Po upływie dwóch sekund echo powtórzyło jej okrzyk. W jakiej odległości od dziewczyny znajdowała się skalna ściana?

Odpowiedź: 340 m

Rozwiązanie:

Dane:
2t = 2s
V = 340 m/s
s = ?

Wiemy, że prędkość dźwięku to 340 m/s (jest stała). Okrzyk harcerki pokonuje drogę do przeszkody i z powrotem w czasie 2 s, a zatem odległość w jedną stronę w połowie tego czasu, czyli 1 s.

Ze wzoru na prędkość, znanego nam z kinematyki możemy wyliczyć drogę. 

V = s/t
s = V*t
s = 340 m/s * 1 s = 340 m

Zestawy testów z ruchu drgającego i falowego

Na sprawdzianie możesz spodziewać się około 15-20 zadań. Skorzystaj z mojego ebooka Ruch drgający i falowy. Testy Sprawdzające. aby zobaczyć pełne zestawy dla obu grup wraz z odpowiedziami oraz wskazówkami jak rozwiązać każde zadanie.

W ebooku znajdziesz:

  • Wymagania nauczyciela na sprawdzian
  • Zestawy testów po 18 zadań dla obu grup
  • Rozwiązania ze wskazówkami
  • Punktacja i ocena wynikowa na sprawdzianie

Godziny porad za jedyne 20 zł teraz w promocji! – ułamek ceny jednej lekcji korepetycji z nauczycielem i bez wychodzenia z domu. UWAGA: Cena regularna przed promocją 25 zł.