Jednostki wielkości fizycznych

Jednostki podstawowe układu SI

Jednostki pochodne układu SI

  • jednostka częstotliwości: herz (Hz)
  • jednostka siły: niuton (N)
  • jednostka ciśnienia i naprężenia: pascal (Pa
  • jednostka pracy i energii: dżul (J)
  • jednostka mocy: wat (W)
  • jednostka ładunku elektrycznego: kulomb (C)
  • jednostka napięcia: wolt (V)
  • jednostka pojemności elektrycznej: farad (F)
  • jednostka oporu elektrycznego: om (Ω)
  • jednostka przewodności elektrycznej: simens (S)
  • jednostka strumienia magnetycznego: weber (W)
  • jednostka indukcji magnetycznej: tesla (T)
  • jednostka indukcyjności: henr (H)
  • jednostka temperatury: stopień Celsjusza (°C)
  • jednostka strumienia świetlnego: lumen (lm)
  • jednostka oświetlenia: luks (lx)
  • jednostka aktywności ciała promieniotwórczego: bekerel (Bq)