Ruch jednostajnie opóźniony

Ruch jednostanie opóźniony to ruch, w którym prędkość zmienia się w sposób jednostajny – maleje o stałą wartość w jednostce czasu. Przyspieszenie w tym ruchu ma stałą ujemną wartość.

Przykładem ruchu jednostajnie opóźnionego jest podrzucona do góry piłka.

Do obliczeń dla ruchu jednostajnie opóźnionego stosujemy te same wzoru co dla ruchy jednostajnie przyspieszonego.

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym

\large a = \frac{\Delta  V}{\Delta t} = \frac{V_k - V_p}{\Delta t}

Wzór na prędkość końcową, bez prędkości początkowej

\large V_k = a \cdot t \:\:\:

Wzór na drogę, bez prędkości początkowej

\large s = \frac{a \dot t^2}{2} \:\:\:

Wzór na prędkość końcową, z prędkością początkową:

\large V_k = V_p + a \cdot t \:\:\: [równanie ruchu #1]

Wzór na drogę, z prędkością początkową:

\large s = V_p \cdot t + \frac{a \dot t^2}{2} \:\:\:

Ruch, w którym prędkość rośnie o stałą wartość w jednostce czasu nazywamy ruchem jednostajnie przyspieszonym. Ruch jednostanie przyspieszony oraz ruch jednostajnie opóźniony zaliczamy do ruchów zmiennych.