Fizyka i astronomia – poradnik metodyczny I

Tytuł: Fizyka i astronomia – poradnik metodyczny I fizyka i astronomia 1 poradnik metodyczny
Autorzy: Halina Binkiewicz, Leszek Bober, Zbigniew Szczuciński, Zdzisław Nowakowski
Rok wydania: 2002
Wydanie: I
ISBN: 978-83-89272-14-0
Ilość stron: 144

Wydawnictwo: Nowa Era
Kategorie: Fizyka, fizyka i astronomia, poradnik metodyczny, liceum ogólnokształcące

Opis:

Fizyka i astronomia. Część 1. Poradnik metodyczny z płytą CD Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym

W poradniku zamieszczono liczne propozycje aktywnych sposobów nauczania fizyki, które kładą nacisk na samodzielną doświadczalną pracę ucznia. Każdy nauczyciel – bez względu na to, jak wyposażona jest pracownia fizyczna – może znaleźć propozycje odpowiednich sposobów realizacji lekcji. Poradnik zawiera plan dydaktyczno-wychowawczy, rozkład materiału, projekty uczniowskie, scenariusze i testy. Projekty uczniowskie są formą praktycznego sprawdzenia wiedzy w nowych sytuacjach. Scenariusze uwzględniają wyposażenie pracowni, zarówno w nowoczesny sprzęt pomiarowy, jak i tradycyjny, pozwalający wykonać pomiary prostymi metodami. Uzyskane wyniki w obu wypadkach są porównywalne. Niektóre propozycje realizacji tematów uwzględniają umiejętności stosowania technologii informacyjnej w celu wykonania pomiarów i sporządzenia wykresów w arkuszu kalkulacyjnym, co stanowi przykład korelacji z informatyką. Testy zostały opracowane do każdego rozdziału podręcznika. Sprawdzają one różnorodne umiejętności, co pozwala ocenić i jednocześnie porównać osiągnięcia poszczególnych uczniów na danym poziomie nauczania.

Ważnym uzupełnieniem poradnika jest płyta, na której zamieszczono rozkład materiału oraz testy, które można modyfikować, wyniki pomiarów, a także interaktywne programy komputerowe.

Ocena tej książki:

[kkstarratings]