Fizyka. Program nauczania

Tytuł: Fizyka. Program nauczania program-nauczania-szkola-ponadgimnazjalna-zakres-podstawowy
Autor: Leszek Bober
Rok wydania: 2002
Wydanie: I
ISBN: 978-83-88985-47-8
Ilość stron: 48

Wydawnictwo: Nowa Era
Kategorie: Fizyka, fizyka i astronomia, program nauczania

Opis:

Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

Program nauczania fizyki i astronomii w ramach kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum opiera się na Podstawie programowej kształcenia ogólnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002 r., DzU Nr 61, poz. 625). Przy realizacji tego programu zalecane jest korzystanie z podręcznika Fizyka i astronomia autorstwa Davida Sanga, Keitha Gibbsa i Roberta Hutchingsa, który zostanie opublikowany przez wydawnictwo Nowa Era. Głównym celem tego programu jest przekonanie uczniów, że fizyka opisuje nasze życie codzienne. Ze zjawiskami, wielkościami, prawami i zasadami fizycznymi spotykamy się w otaczającej nas rzeczywistości, a nie tylko w laboratoriach i na lekcjach fizyki.
Program kładzie nacisk na uświadomienie uczniom, że znane im zjawiska i procesy przebiegają zgodnie z prawami fizyki. Funkcjonowanie urządzeń technicznych opiera się na wiedzy fizycznej. Fizyka bada również odległe obiekty astronomiczne, które podlegają tym samym prawom i zasadom. Jest więc nauką uniwersalną i przydatną człowiekowi w życiu. Te założenia są podstawą opracowanego programu.
Program może zostać zrealizowany przy 3 godzinach tygodniowo w całym cyklu kształcenia. Wskazana jest jego realizacja przy co najmniej 4 godzinach tygodniowo w całym cyklu kształcenia.

Ocena tej książki:

[kkstarratings]