bober

Witaj na stronie Fizyka z Pasja, autorstwa Leszka Bobera. Tu znajdziesz materiały takie jak wzory, prawa i zasady fizyki (np. kinematyka, prawo Archimedesaprawo Kirchhoffa czy prawo Ohma), scenariusze lekcji oraz modelowe rozwiązania zadań z fizyki.

Leszek Bober zaprasza na leszekbober.pl


Bober – znaczenia

  1. Regionalna nazwa bobu
  2. Nazwisko

Bober – odmiana nazwiska

Wiele osób zastanawia się w jaki sposób odmieniamy nazwiska zakończone na -er. Pewne wskazówki możemy znaleźć w poradni językowej PWN.

„Nazwiska Brągiel, Skupień i Bober mogą być odmieniane dwojako, zależy to m.in. od przyjętego w danym środowisku zwyczaju, ale ze wskazaniem na formy z zachowaniem e, tzn. Brągiela, Skupienia, Bobera. Zasady odmiany podobnych nazwisk podaje Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN w hasłach problemowych” – prof. Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski

„W odmianie nazwisk na -er rzadko dochodzi do wymiany e na segment zerowy, nieliczne ogólnie znane przykłady to Luter i Szuster (por. Lutra, Szustra). Dużo częściej ezachowuje się we wszystkich formach odmiany, np. WeberWebera, KromerKromera.” – prof. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Bober – odmiana przez przypadki

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik Bober Boberowie / Bobrowie
dopełniacz Bobera / Bobra Boberów / Bobrów
celownik Boberowi / Bobrowi Boberom / Bobrom
biernik Bobera / Bobra Boberów / Bobrów
narzędnik Boberem / Bobrem Boberami / Bobrami
miejscownik Boberze / Bobrze Boberach / Bobrach
wołacz Boberze / Bobrze Boberowie / Bobrowie
UDOSTĘPNIJ LINK:
Facebooktwittergoogle_plusmail
Kategorie wpisu Bez kategorii | Tagi

Leszek Bober

Leszek Bober to doświadczony dydaktyk fizyki i autor ponad 30 książek i publikacji z dziedziny fizyki. Obecnie pracuje jako dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Jest absolwentem Instytutu Fizyki UMCS.

Od 2000 roku jest ekspertem MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Uczestniczył w pracach wprowadzających formułę nowej matury, a od 2005 r. jest czynnym egzaminatorem OKE w Krakowie. Jest dyplomowanym nauczycielem fizyki. Doświadczenie pedagogiczne zdobywał ucząc w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, a po utworzeniu gimnazjów przez 10 lat uczył fizyki w Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim a następnie w Zespole Szkól Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. W tym czasie jego uczniowie zdobywali tytuł Laureata Konkursu Fizycznego.

Pełniąc przez wiele lat obowiązki doradcy metodycznego i konsultanta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu prowadził wiele szkoleń i zajęć warsztatowych z nauczycielami fizyki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizował w tym czasie dla uczniów Międzyszkolny Turniej Fizyczny i Konkurs Astronomiczny . Na WSZiA w Zamościu oraz w Chełmie prowadził zajęcia z kalkulatorami graficznymi na studiach podyplomowych dla nauczycieli matematyki. Wykładał fizykę na kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli przyrody w ODN w Zamościu oraz w WODN „Kursor” w Zamościu.  Uczył również fizyki na poziomie licealnym  w szkole społecznej. Swóje osiągnięcia prezentował  na wielu krajowych i miedzynarodowych konferencjach, np.: „Phisics on Stage”, „Science and Mathematics Teaching for The Information Society”.

Zdobył tytuł „Nauczyciela z klasą” oraz „Nauczyciela – lidera innowacji”. Za działalność dydaktyczną Leszek Bober otrzymał nagrodę MEN(1994) i dwukrotnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999, 2002 ).

Leszek Bober

Wybrane publikacje:

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:

  • Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (1999)
  • Nagroda za działalność dydaktyczną przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej (1994)
  • Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2002)
  • Tytuł Nauczyciel Lider Innowacji 2016 uzyskany w konkursie prowadzonym przez WSEI w Lublinie pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty i Prezydenta Lublina.
  • Tytuł Nauczyciela z Klasą przyznany w konkursie Gazety Wyborczej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (2005/2006)

UDOSTĘPNIJ LINK:
Facebooktwittergoogle_plusmail