Wzory na objętość

W tym artykule znajdziesz najważniejsze wzory matematyczne na objętość (np. walca, kuli oraz wiele innych) oraz informacje o objętości ciał w fizyce i chemii.


Wzory na objętość:Wzory z fizyki - gimnazjum


Wzór na objętość – fizyka

W fizyce, wzór na objętość możemy wyprowadzić ze wzoru na gęstość. Ponieważ gęstość substancji obliczamy dzieląc masę ciała przez jego objętość to przekształcając:

Objętość możemy obliczyć dzieląc masę ciała przez jego gęstość

\(V = \frac{m}{\rho} \)

\(V \) – objętość ciała
\(m \) – masa ciała
\(\rho \) – gęstość ciała oznaczana jako rho (czytaj ro)

Wzór na objętość – chemia

W chemii, do obliczenia objętości zastosujemy dokładnie ten sam wzór co w fizyce ale zwyczajowo oznaczymy gęstość jako d a nie \(\rho \) (rho).

\(V = \frac{m}{d} \)

\(V \) – objętość ciała
\(m \) – masa ciała
\(d \) – gęstość ciała oznaczana w chemii jako d (zamiast rho)

Wzór na objętość sześcianu

Objętość sześcianu możemy obliczyć mnożąc przez siebie jego wymiary: głębokość, szerokość i wysokość. W przypadku sześcianu są one równe.

\(V = a \cdot a \cdot a = a^3 \)

\(V \) – objętość sześcianu
\(a \) – długości ściany sześcianu

Wzór na objętość walca

Objętość walca możemy obliczyć mnożąc przez siebie pole jego podstawy (czyli pole koła) przez wysokość. Dla przypomnienia pole koła opisuje wzór \(\pi \cdot r^2 \).

\(V = \pi r^2 \cdot h \)

\(V \) – objętość walca
\(r \) – promień podstawy walca
\(h \) – wysokość walca

wzór na objętość walca

Wzór na objętość kuli

Objętość kuli możemy obliczyć za pomocą wzoru:

\(V = \frac{4}{3} \pi r^3 \)

\(V \) – objętość kuli
\(r \) – promień kuli

wzór na objętość kuli

Wzór na objętość prostopadłościanu

Objętość prostopadłościanu możemy obliczyć mnożąc przez siebie jego wymiary: głębokość, szerokość i wysokość.

\(V = a \cdot b \cdot h \)

\(V \) – objętość prostopadłościanu
\(a \) – szerokość prostopadłościanu
\(b \) – głębokość prostopadłościanu
\(h \) – wysokość prostopadłościanu

Wzór na objętość graniastosłupa

Objętość graniastosłupa możemy obliczyć mnożąc przez siebie pole jego podstawy przez wysokość.

\(V = P_p \cdot h \)

\(V \) – objętość graniastosłupa
\(P_p \) – pole podstawy graniastosłupa
\(h \) – wysokość graniastosłupa

wzór na objętość graniastosłupa

Wzór na objętość stożka

Objętość stożka możemy obliczyć za pomocą wzoru:

\(V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \)

\(V \) – objętość stożka
\(r \) – promień postawy stożka
\(h \) – wysokość stożka

Wzór na objętość stożka

Wzór na objętość ostrosłupa

Objętość ostrosłupa możemy obliczyć za pomocą wzoru:

\(V = \frac{1}{3} P_p h \)

\(V \) – objętość ostrosłupa
\(P_p \) – pole podstawy ostrosłupa
\(h \) – wysokość ostrosłupa

wzór na objętość ostrosłupa

A może szukasz innych wzorów i definicji? Koniecznie zajrzyj do działu – Ciała stałe i ciecze!

UDOSTĘPNIJ LINK:
Facebooktwittermail