Wzory na objętość

W tym artykule znajdziesz najważniejsze wzory matematyczne na objętość (np. walca, kuli oraz wiele innych) oraz informacje o objętości ciał w fizyce i chemii:


Wzór na objętość – fizyka

W fizyce, wzór na objętość możemy wyprowadzić ze wzoru na gęstość. Ponieważ gęstość substancji obliczamy dzieląc masę ciała przez jego objętość to przekształcając:

Objętość możemy obliczyć dzieląc masę ciała przez jego gęstość

\Large V = \frac{m}{\rho}

V – objętość ciała
m – masa ciała
\rho – gęstość ciała oznaczana jako rho (czytaj ro)

Wzór na objętość – chemia

W chemii, do obliczenia objętości zastosujemy dokładnie ten sam wzór co w fizyce ale zwyczajowo oznaczymy gęstość jako d a nie \rho (rho).

\Large V = \frac{m}{d}

V – objętość ciała
m – masa ciała
d – gęstość ciała oznaczana w chemii jako d (zamiast rho)

Wzór na objętość sześcianu

Objętość sześcianu możemy obliczyć mnożąc przez siebie jego wymiary: głębokość, szerokość i wysokość. W przypadku sześcianu są one równe.

\Large V = a \cdot a \cdot a = a^3

V – objętość sześcianu
a – długości ściany sześcianu

Wzór na objętość walca

Objętość walca możemy obliczyć mnożąc przez siebie pole jego podstawy (czyli pole koła) przez wysokość. Dla przypomnienia pole koła opisuje wzór \pi \cdot r^2 .

V = \pi r^2 \cdot h

V – objętość walca
r – promień podstawy walca
h – wysokość walca

wzór na objętość walca

Wzór na objętość kuli

Objętość kuli możemy obliczyć za pomocą wzoru:

V = \frac{4}{3} \pi r^3

V – objętość kuli
r – promień kuli

wzór na objętość kuli

Wzór na objętość prostopadłościanu

Objętość prostopadłościanu możemy obliczyć mnożąc przez siebie jego wymiary: głębokość, szerokość i wysokość.

V = a \cdot b \cdot h

V – objętość prostopadłościanu
a – szerokość prostopadłościanu
b – głębokość prostopadłościanu
h – wysokość prostopadłościanu

Wzór na objętość graniastosłupa

Objętość graniastosłupa możemy obliczyć mnożąc przez siebie pole jego podstawy przez wysokość.

V = P_p \cdot h

V – objętość graniastosłupa
P_p – pole podstawy graniastosłupa
h – wysokość graniastosłupa

wzór na objętość graniastosłupa

Wzór na objętość stożka

Objętość stożka możemy obliczyć za pomocą wzoru:

V = \frac{1}{3} \pi r^2 h

V – objętość stożka
r – promień postawy stożka
h – wysokość stożka

Wzór na objętość stożka

Wzór na objętość ostrosłupa

Objętość ostrosłupa możemy obliczyć za pomocą wzoru:

V = \frac{1}{3} P_p h

V – objętość ostrosłupa
P_p – pole podstawy ostrosłupa
h – wysokość ostrosłupa

wzór na objętość ostrosłupa

A może szukasz innych wzorów i definicji z fizyki? Koniecznie zajrzyj do mojej listy wzorów i zagadnień!