HA23KHCKH934KBGBNLBKJHOPHHEKRJBLK523NBB2B34-Karta wielkosci fizycznych, wzorow i jednostek